Kalevi Sorsa -säätiö hakee kahta projektitutkijaa

Kirjoittaja Hildur Boldt Hildur Boldt

Ajatushautomo Kalevi Sorsa -säätiö hakee kahta projektitutkijaa 1–2 vuoden määräaikaisiin tehtäviin.

Kiinnostaako demokratia? Huolestuttaako uhkakuva paluusta luokkayhteiskuntaan? Tule ideoimaan, pohtimaan ja kehittämään menettelytapoja, joilla edistetään edellistä ja torjutaan jälkimmäistä.

Kalevi Sorsa -säätiön tutkimus- ja kehittämistoiminta tähyää kohti tulevaisuutta sosiaalidemokraattisten arvolähtökohtien pohjalta, mutta ennakkoluulottomasti ja uudelle avoimin mielin, ristiriitaisiakaan teemoja tai keskustelualoitteita kaihtamatta.

Tutkimushankkeiden kattoteemaksi on valittu ’Eheä Suomi – osallisuuden yhteiskunta reilussa maailmassa’. Säätiön pääprojekteissa 2013–2014 lähestytään teemaa kolmella keskeisellä ulottuvuudella, joiden työnimet ovat ’Kohtuutalous’, ’Osallistuva demokratia’ sekä ’Tasavertaiseen yhteiskuntaan’. Niiden käsittelyyn on integroitu kansainvälinen, erityisesti eurooppalainen ja pohjoismainen näkökulma. Nyt haetaan projektitutkijoita kahteen jälkimmäiseen hankkeeseen.

Projektitutkijalta odotetaan hankkeensa alan haltuunottoa niin, että hän kykenee osallistumaan uskottavana asiantuntijana sitä koskevaan keskusteluun. Ansioksi luetaan hyvät ideat siitä, mistä kulmasta erityisesti haluaisi syventyä problematiikkaan. Toisaalta arvostamme kykyä koota ja organisoida toimintaa olennaisista ongelmakohdista, jotka kantavat oman erikoisosaamisen ulkopuolelle.

Toimenkuvaan kuuluu näin monipuolisesti sekä itsenäistä sisällöntuotantoa, keskeisten kysymysten käsittelyn koordinointia että tapahtumien järjestämistä niiden ympärille. Ajatushautomo sijoittuu risteyskohtaan, joka saattaa akateemisen tutkimuksen ja käytännön yhteiskuntapolitiikan keskinäiseen vuorovaikutukseen. Yhteiskunnallinen aktiivisuus ja kokemus lasketaan hakijalle eduksi.

Tehtävässä on mahdollisuuksia hyvinkin vapaaseen temaattisten intressiensä toteuttamiseen, toki Säätiön hallituksen linjaamissa ja toiminnanjohtajan operatiivisesti vetämissä puitteissa. Tarjolla on myös ajatushautomon laajat yhteydet pohjoismaisiin ja eurooppalaisiin sisarorganisaatioihin ja muihin kansainvälisiin kontakteihin.

Projektitutkijalta edellytetään korkeakoulututkintoa, hyvää kielitaitoa sekä kirjallista kykyä niin, että selviytyy myös toisten tekstien toimittamisesta. On tunnettava ensisijaista vastuuta ja ylpeyttä oman tonttinsa hoitamisesta, mutta tarpeen mukaan tulee osallistua myös ajatushautomon muihin tehtäviin toiminnanjohtajan erikseen määräämällä tavalla.

Vapaamuotoiset hakemukset pyydämme lähettämään 30. huhtikuuta mennessä osoitteeseen mikko.majander@sorsafoundation.fi tai Kalevi Sorsa -säätiö, Saariniemenkatu 6, 00530 Helsinki.

Lisätietoja
Toiminnanjohtaja Mikko Majander (puh. 040 530 5489) vastaa tiedusteluihin torstaina 25.4. klo 10–15.