17.–18.11.2006 Tutkimus- ja politiikkapäivät

Kalevi Sorsa tutkimus- ja politiikkapäivillä 17.–18.11. Paasitornissa käytiin keskustelua korkeatasoisten alustusten pohjalta hyvinvointiyhteiskunnan tilasta ja tulevaisuuden haasteista monesta eri näkökulmasta sekä demokratiakehityksestä siirtymäyhteiskunnissa ja kehitysmaissa.

Kalevi Sorsa tutkimus- ja politiikkapäivät kokosivat yli 120 tutkijaa ja kehitystyötä tekevää sekä päätöksentekijää keskustelemaan yhteiskunnallisista ongelmista ja tulevaisuuden haasteista sekä ratkaisuista. Kalevi Sorsa tutkimus- ja politiikkapäivien tarkoitus on antaa mahdollisuus saada tietoa, vaihtaa ideoita sekä tuoda esille uusia näkökulmia.

Perjantaina Kalevi Sorsa tutkimus- ja politiikkapäivien keskustelun avasivat eduskunnan puhemies Paavo Lipponen, Tukholman yliopiston tulevaisuudentutkimuskeskuksen johtaja Joakim Palme, Århusin yliopiston kansainvälisen politiikan professori Georg Sørensen sekä Suomen Akatemian pääjohtaja Raimo Väyrynen. Eri yhteiskunnallisista aiheista oli mahdollisuus keskustella syvällisemmin pienemmissä työryhmissä.

ALUSTUKSET

Muuttuvat poliittiset strategiat -työryhmä:

Pertti Hynynen: Populismin haaste

Nicholas Aylott: The Dilemma of Pre-electoral alliances

Työtä vai tulonsiirtoja? -työryhmä:

Seija Ilmakunnas: Työtä JA tulonsiirtoja

Pertti Koistinen: Paradigman muutos työn ja sosiaaliturvan mallissa

Islamilaisuus ja demokratia -työryhmä:

Kirsti Westphalen: Introduction

Mohamed M. Ahmed: Islam and Democracy- clarification of concepts

Julkisten palvelujen tulevaisuus -työryhmä:

Petri Virtanen: Julkisten palvelujen tulevaisuus

Innovatiivisuus ja tasa-arvo -työryhmä:

Tuovi Allén: Innovaatiot ja luovuus

Markku Sotarauta: Innovaatioympäristöt ja alueellinen tasapaino

Demokratia ja köyhyys -työryhmä:

Liisa Laakso: Democracy and Poverty Eradication

OHJELMA

Perjantai 17.11.

11.00 Ilmoittautuminen

12.00 Tervetuloa
Maarit Feldt-Ranta
Kalevi Sorsa -säätiön puheenjohtaja

12.15 Politiikan rooli yhteiskunnan rakentamisessa
Paavo Lipponen
Eduskunnan puhemies

12.45  Hyvinvointivaltio – vastaus uusiin riskeihin?
Joakim Palme
Professori, johtaja Institutet för Framtidsstudier, Stockholms universitet

13.30 Kahvitauko

14.00 Demokratia, kehitys ja tasa-arvo
Georg Sørensen
Kansainvälisen politiikan professori, Århusin yliopisto

14.45 Reilu globalisaatio?
Raimo Väyrynen
Professori, Suomen Akatemian pääjohtaja

15.30 Kahvitauko

16.00 – 18.00 Työryhmäsessio I

20.00 Illallinen

Hilton Helsinki Strand -hotelli
Yökyöpelikeskustelu: Tieteellinen politiikka vai poliittinen tiede?
Laura Assmuth, Raimo Väyrynen, Mirja Salkinoja-Salonen, Kimmo Kiljunen, Pekka Sulkunen

Lauantai 18.11.

9.30 – 11.30 Työryhmäsessio II

11.30 – 12.30 Lounas

12.30 – 14.00 Päätöskeskustelu: Globalisaatio ja kansallisvaltio

Tuovi Allén, Tapio Bergholm, Thomas Wallgren

TYÖRYHMÄT

TYÖRYHMÄSESSIO I: PERJANTAI 17.11. KLO 16.00 – 18.00

A. Muuttuvat poliittiset strategiat

Iso-Britannian konservatiivipuolue on tehnyt retorisen täyskäännöksen, Moderaterna Ruotsissa ovat julistautuneet uudeksi työväenpuolueeksi ja Kokoomuksen Sauli Niinistö kampanjoi Työväen Presidenttinä? Mistä on kyse? Onko muutos todellinen? Ympäri Eurooppaa sekä äärioikeisto- että äärivasemmistopopulistiset liikkeet kasvattavat kannatustaan. Mikä ruokkii niitä? Miten maltilliset poliittiset voimat voivat vastata haasteeseen? Entä miten eurooppalainen sosialidemokratia asettuu muuttuneeseen poliittiseen kenttään?

Pauli Kettunen , professori, Yhteiskuntahistorian laitos, Helsingin yliopisto
Pertti Hynynen , VTL, vapaa tutkija
Nicholas Aylott , dosentti, valtio-opin lehtori, Södertörns Högskola, Ruotsi

Puhetta johtaa dosentti, historiantutkijaTapio Bergholm. Työryhmän työkieli on englanti.

B. Työtä vai tulonsiirtoja?

Mitkä ovat uudet sosiaaliset riskit? Miten niitä voidaan ehkäistä? Onko työ- ja syyperusteinen sosiaaliturva aikansa elänyt? Onko kansalaispalkka realistinen ja oikeudenmukainen ratkaisu? Mitkä ovat koulutuksen mahdollisuudet ja mitkä sen haasteet?

Seija Ilmakunnas, dosentti, Tutkimusosaston päällikkö, Eläketurvakeskus
Pertti Koistinensosiaalipolitiikan professori, Tampereen yliopisto

Puhetta johtaa lakimies Janne Metsämäki.

C. Demokratiakehitys siirtymätalouksissa

Neuvostoliitto romahti viisitoista vuotta sitten. Kahdeksan entistä itäblokin maata on liittynyt Euroopan unioniin, kaksi on jäsenyysneuvottelujen loppumetreillä. Ovatko ne vakaita demokratioita? Onko vain ajan kysymys ennen kuin Euroopan viimeiset diktatuurit kaatuvat? Mitkä ovat demokratisoitumisen edellytykset? Onko demokratian kehitys Venäjällä taattu? Miten suomalaiset voivat edesauttaa demokratisoitumista?

Jörgen Siil, pääsihteeri, Viron sosialidemokraattinen valtuuskunta Euroopan parlamentissa Markku Kivinen, professori, Aleksanteri-instituutin johtaja, Helsingin yliopisto.

Puhetta johtaa kansanedustaja Kimmo Kiljunen.

D. Islamilaisuus ja demokratia

Muslimimaailma kuohuu, sekä idässä että lännessä. Islamia ja demokratiaa väitetään ajoittain toisensa poissulkeviksi käsitteiksi. Toteutuuko ja miten demokratia muslimiyhteiskunnissa? Sopeutuuko islam länsimaiseen demokratiaan? Mitkä ongelmat ovat? Voiko niihin vaikuttaa ja miten?

Yildiz Akdogan , Democratic Muslims in Denmark
Mohamed Ahmed , Emeritusprofessori, Joensuun yliopisto

Puhetta johtaa lähetystöneuvos Kirsti Westphalen. Ryhmän työkieli on englanti.

TYÖRYHMÄSESSIO II: LAUANTAI 18.11. KLO 9.30 – 11.30

E. Julkisten palvelujen tulevaisuus

Väestö ikääntyy. Paineet julkisten palvelujen uudistamiseksi ja tehostamiseksi kiristyvät. EU:n sisämarkkinat asettavat uusia vaatimuksia. Voidaanko universaaleista palveluista pitää kiinni vai pitäisikö siirtyä kohdennettuihin toimiin? Löytyvätkö ratkaisut julkisen ja yksityisen sektorin yhteistoiminnasta, kilpailuttamisesta tai yksityistämisestä?

Tuire Santamäki-Vuori , dosentti, puheenjohtaja, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto
Petri Virtanen , dosentti, konsultti, Net Effect Ltd

Puhetta johtaa Lohjan kaupunginjohtaja Elina Lehto-Häggroth.

F. Innovatiivisuus ja tasa-arvo

Luovuuden ja innovaatioiden varaan rakennetaan Suomen tulevaisuuden menestystä. Mutta millaisessa ympäristössä luovuutta syntyy? Miten luovuutta voidaan tukea ja edistää – yhteisö- ja yksilötasolla? Voidaanko osaamista keskittää vaarantamatta alueellista tasa-arvoa? Voidaanko lahjakkuutta tukea ilman aikaista erikoistumista? Johtaako ns. luovan luokan kehittyminen uuteen luokkayhteiskuntaan?

Tuovi Allén, asiantuntija, Innovaatio-ohjelma, Sitra
Markku Sotarauta, professori, Alueellisen kehittämisen tutkimusyksikkö, Tampereen yliopisto
Erno Lehtinen, kasvatustieteen professori, vararehtori, Turun yliopisto

Puhetta johtaa opetusministerin erityisavustaja VTM Vesa Vuorenkoski

G. Demokratia ja köyhyys

Onko nälänhätä harvinaisempaa demokratioissa? Onko demokraattinen yhteiskunta tasa-arvoisempi? Voiko kehitysmaiden demokratiaa mitata länsimaisin mittarein? Estääkö etninen puoluejako kehitystä? Luoko markkinatalous demokratiaa vai demokratia markkinatalouden?

Georg Sørensen, kansainvälisen politiikan professori, Århusin yliopisto
Liisa Laakso, professori, Jyväskylän yliopisto

Puhetta johtaa toiminnanjohtaja MA Lari Kangas. Työryhmän kieli on englanti.

ALUSTAJAT

Mohamed Ahmed, D.Sc. (Economics), on emeritusprofessori Joensuun yliopistossa. Hänen tutkimusintressinsä ovat kansainväliset suhteet, kehitystalous sekä yritysetiikka. Hän on Suomen Islamilaisen Yhdyskunnan emeritus puheenjohtaja sekä Finnish Arabic Societyn varapuheenjohtaja.

Yildiz Akdogan, on Demokratiske Muslimer i Danmark –järjestön perustajajäsen sekä tanskalaisen Turkki EU:ssa -järjestön puheenjohtaja. Hän toimii myös aktiivisesti Tanskan sosialidemokraattisessa puolueessa.

Tuovi Allén, VTT, on asiantuntija Suomen itsenäisyyden juhlarahastossa Sitrassa, sen Innovaatio-ohjelmassa. Hän on toiminut tutkijana Palkansaajien tutkimuslaitoksessa 1984-1999. Hän on julkaissut artikkeleita mm. hyvinvoinnin taloustieteestä, hyvinvointivaltiosta, julkisesta taloudesta ja verotuksesta, palkkaeroista ja taloudellisesta eriarvoisuudesta, talouspolitiikasta sekä EMU:sta.

Laura Assmuth, VTT, on sosiologian dosentti ja tutkija Helsingin yliopiston tutkijakollegiumissa. Hänen tutkimusintressinsä ovat antropologinen nais- ja sukupuolitutkimus, kulttuurinen ja sosiaalinen muutos, nationalismi ja regionalismi sekä globaalisuus vs. paikallisuus. Assmuthin tämänhetkinen tutkimus käsittelee muuttuvia etnisiä ja paikallisia identiteettejä Venäjän, Viron ja Latvian välisen valtiollisen rajan kontekstissa.

Nicholas Aylott, Ph.D, on valtio-opin dosentti ja lehtori Södertörns högskolassa (virkavapaalla Uumajan yliopistosta). Hän on perehtynyt erityisesti pohjoismaisiin sosialidemokraattisiin puolueisiin. Hän tutkii tällä hetkellä pohjoismaisten poliittisten puolueiden eurooppalaistumista.

Tapio Bergholm, FT, dosentti on työelämän historiaan paneutunut tutkija. Hän on tutkinut sopimusyhteiskunnan syntyä, kuljetusalan historiaa, miesten ja naisten yhteiskunnallisia suhteita ja moni-ilmeistä puoluevihaa. Hän on SAK:n historiantutkija.

Pertti Hynynen, VTL, on ollut eurooppalaisen oikeistopopulismin tutkijana mm. Helsingin yliopiston yleisen valtio-opin laitoksella. Hän on julkaissut mm. ”Kantaväestö vähemmistöksi”, Helsingin kaupungin tietokeskus 2003,”Löytyykö Helsingin lähiöiden tulevaisuus Euroopasta?”, Helsingin kaupungin tietokeskus 1998 ja ”Monikulttuurinen Eurooppa-linnoitus”, Yhteiskuntatieteiden Tutkimuslaitos, Tampere 1997

Seija Ilmakunnas, VTT, on Eläketurvakeskuksen tutkimusosaston osastopäällikkö ja Helsingin yliopiston yhteiskuntapolitiikan laitoksen dosentti. Hänet on nimitetty Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) ylijohtajan virkaan. Aiemmin Ilmakunnas on työskennellyt mm. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tutkimusjohtajana, Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksessa, Helsingin kaupungin tietokeskuksessa sekä Palkansaajien tutkimuslaitoksessa.

Pauli Kettunen, VTT, on poliittisen historian professori ja Helsingin yliopiston yhteiskuntahistorian laitoksen johtaja. Hänen tutkimusintressejään ovat mm. hyvinvointivaltio ja työelämän suhteet, nationalismi ja globalisaatio, politiikan käsitehistoria, eurooppalaiset konsensustraditiot.

Kimmo Kiljunen, Ph.D., on dosentti Helsingin ja Joensuun yliopistoissa sekä kansanedustaja. Hän on toiminut muun muassaInternational Peace Bureaun pääsihteerinä, Helsingin yliopiston kehitysmaatutkimuslaitoksen johtajana, UNICEF:in konsulttina Nairobissa ja Keniassa sekä UNDP:n koordinaattorina New Yorkissa.

Markku Kivinen, VTT on Aleksanteri-instituutin johtaja ja sosiologian dosentti. Työurallaan Kivinen on työskennellyt mm. Helsingin yliopistossa, Joensuun korkeakoulussa, Tampereen yliopistossa, Suomen Akatemiassa ja Lapin yliopistossa. Hänen erityisosaamisensa ovat Venäjän sisä- ja ulkopolitiikka, vertaileva transition tutkimus, sosiaalinen eriarvoisuus, valta ja demokratia, kulttuurin rakenteet ja makroprosessit.

Pertti Koistinen, YTT, on sosiaalipolitiikan, erityisesti työpolitiikan professori Tampereen yliopistossa. Hän on erikoistunut työmarkkinoiden rakenteeseen ja toimintaan, työllisyyteen, työttömyyteen, työvoimapolitiikkaan ja sosiaalipoliittisten järjestelmien toimintaan.

Liisa Laakso, VTT, toimii professorina Jyväskylän yliopistossa kansainvälisen kehitysytyön maisteriohjelmassa. Hänen tutkimusintressejään ovat demokratisoituminen, rauhan ja konfliktin tutkimus, kriisinhallinta ja kehitysyhteistyö. Hänen osaamisalueitaan ovat mm. etniset konfliktit, monipuoluedemokratian edistäminen ja ihmisoikeudet sekä EU:n kriisinhallintakyky.

Erno Lehtinen, on kasvatustieteen professori ja vararehtori Turun yliopistossa. Hänen erikoisosaamisalueitaan ovat oppimisteoria, oppimisteknologia ja oppimisympäristöt sekä asiantuntijuuden kehittyminen.

Paavo Lipponen, VTM, on eduskunnan puhemies, SDP:n puheenjohtaja 1993-2005, pääministeri 1995-2003. Ulkopoliittisen Instituutin johtaja 1989-1991. Julkaisujen Muutoksen suunta (1986) ja Kohti Eurooppaa (2001) lisäksi hän on kirjoittanut artikkeleita useisiin kotimaisiin ja kansainvälisiin julkaisuihin.

Joakim Palme, VTT, on sosiologian professori Tukholman yliopistossa ja johtaja Institutet för Framtidsstudier:ssa. Hän on toiminut asiantuntijana Ruotsin sosiaaliministeriölle ja Kommittén Välfärdsbokslut puheenjohtajana. Hän on tutkinut mm. miten eri hyvinvointijärjestelmät vaikuttavat köyhyyteen ja tasa-arvoon. Hän on myös kirjoittanut 1990-luvun hyvinvointivaltioiden kriiseistä ja uudistuksista.

Mirja Salkinoja-Salonen on mikrobiologian professori Helsingin yliopistossa jakansainvälisesti tunnettu ympäristömyrkkyjen asiantuntija. Hänen tutkimuskiinnostuksensa ovat mm. metsäteollisuuden jätteiden ja jätevesien ympäristövaikutukset ja biologinen puhdistus, maaperän saastuminen ja puhdistusmenetelmät sekä rakennusten homevauriot.

Tuire Santamäki-Vuori, on Julkisten ja hyvinvointiliittojen, JHL:n, puheenjohtaja, kauppatieteen tohtori ja kansantaloustieteen dosentti Helsingin yliopistossa. Hän on toiminut Palkansaajien tutkimuslaitoksessa vuosina 1986-1999, suurimman osan ajasta tutkimusjohtajana. Hän on muun muassa tutkinut nuorten työmarkkina-asemaa ja nuorisotyöttömyyttä 1990-luvulla, pitkäaikaistyöttömien työmarkkinakokemuksia lamavuosina ja työmarkkinoiden joustavuutta.

Jörgen Siil on kansainvälisten asioiden sihteeri Viron sosialidemokraattisessa puolueessa ja Euroopan parlamentin Viron sosialidemokraattisen valtuuskunnan pääsihteeri. Hän on toiminut Viron Nato-yhdistyksen pääsihteerinä.

Markku Sotarauta on hallintotieteiden tohtori, Tampereen yliopiston aluetieteen professori ja Alueellisen kehittämisen tutkimusyksikön (Sente) johtaja. Hän on mukana useissa kansainvälisissä innovaatioita ja alueellista kilpailukykyä käsittelevissä projekteissa.

Pekka Sulkunen, VTT, sosiologian professori Helsingin yliopistossa. Hänen tutkimusintressinsä ovat mm. teoreettiset lähestymistavat ja ennaltaehkäisevät strategiat riippuvuuteen sekä evaluaatiotutkimukseen ja sosiologiseen väliintuloon liittyvät teoreettiset ja metodologiset kysymykset.

Georg Sørensen, Ph.D, on kansainvälisen politiikan professori Århsin yliopistossa. Hänen kiinnostuksenkohteensa ovat kansainvälinen politiikka ja talous. Hän on tutkinut muun muassa valtion muutosta, demokratiaa ja kehitystä. Hän on julkaissut mm. The Transformation of the State. Beyond the Myth of Retreat (2004), States, Markets, and Just Growth. Development in the Twenty-first Century(2003), Changes in Statehood. The Transformation of International Relations(2001) Democracy and Democratization. Processes and Prospects in a Changing World(1998).

Thomas Wallgren, FT, on dosentti ja yliopistonlehtori Helsingin yliopiston filosofian laitoksella. Hän on aktiivinen useissa kansalaisjärjestöissä ja oli mukana Koijärvi-liikkeessä. Hän väitteli teoksella The Challenge of Philosophy: Beyond Contemplation and Critical Theory.

Petri Virtanen, VTT, dosentti (hallintotieteet, sosiaalipolitiikka) on kansainvälisen asiantuntijaorganisaation, NetEffectin, hallituksen puheenjohtaja ja perustaja. Hän on tutkinut julkisten palvelujen saatavuutta, toimivuutta ja vaikuttavuutta sekä julkisten organisaatioiden rakenteita.

Raimo Väyrynen, VTT, on Suomen Akatemian pääjohtaja ja professori University of Notre Damessa Yhdysvalloissa. Hänen pääasiallisia tutkimuskohteitaan ovat kansainvälisten suhteiden teoria ja historia, kansainvälinen taloustiede sekä rauhan- ja konfliktintutkimus.

Jaa: Facebook · LinkedIn · Twitter