25.5.2007 Kaupunkipolitiikka ja tasa-arvo

Kaupunkipolitiikasta puhutaan usein pelkästään talouden näkökulmasta. Mutta miltä kaupunkipolitiikka näyttää sosiaalisen tasa-arvon näkökulmasta? Keskusteluun johdattelevat mm. kaupunkinmaantieteen professori Mari Vaattovaara sekä Helsingin kaupungin entinen sosiaalijohtaja Aulikki Kananoja.

Ohjelma

Alustajat

Mari Vaattovaara on kaupunkimaantieteen professori Helsingin yliopistossa. Hänen tutkimus keskittyy laaja-alaisesti kaupunkien sosiaalisen ja alueellisen eriytymisen problematiikkaan. Vaattovaara on parhaillaan mukana useissa kansainvälisissä kaupunkitutkimushankkeissa, joiden teemat käsittelevät syrjäytymistä, naapurustojen kehitysprosesseja sekä poliittisten interventioiden vaikutuksia. Geoinformatiikka – erityisesti sen yhteiskuntatieteelliset sovellukset ovat myös erityiskiinnostuksen kohteena. Vaattovaara onkin toiminut valtakunnallisen paikkatietoalan yhdistyksen ProGIS:in puheenjohtajana jo pian neljän vuoden ajan.

Aulikki Kananoja YTM jäi eläkkeelle oleva Helsingin sosiaalijohtajan virasta huhtikuussa 2006. Hän on aktiivinen sosiaalialan keskustelija. Kananoja on työskennellyt Pelastakaa Lapset ry:ssä,Vakuutusalan Kuntouttamiskeskuksessa, Helsingin yliopistossa, Sosiaali- ja terveyshallituksessa, Stakesissa sekä Helsingin sosiaalivirastossa. Hän toimii Huoltaja-säätiön ja A-klinikkasäätiön hallituksen puheenjohtajina. Kananoja vihittiin Helsingin yliopiston kunniatohtoriksi 2006.

Alustukset

Mari Vaattovaara: Asuinalueiden eriytyminen ja kaupunkipolitiikan mahdollisuudet

Aulikki Kananoja: Kaupunkikehitys ja sosiaalinen tasa-arvo

Jaa: Facebook · LinkedIn · Twitter