Keskustelupaperi poliittisten puolueiden tukemisesta osana EU:n demokratiatukistrategiaa

European Network of Political Foundations (ENoP) on julkaissut keskustelupaperin EU support to political parties – why does it matter and how can it be enhanced, joka käsittelee poliitisten puolueiden roolia demokratian tukemisessa.

European Network of Political Foundations (ENoP) on julkaissut keskustelupaperin EU support to political parties – why does it matter and how can it be enhanced, joka käsittelee poliitisten puolueiden roolia demokratian tukemisessa. Paperin on kirjoittanut ENoP:n demokratiatukea käsittelevä työryhmä.

Poliittisten puolueiden keskeisestä yhteiskunnallisesta roolista huolimatta, EU:n demokratiatukiohjelmissa puolueet eivät ole merkittävässä osassa. Euroopan komissio (DG Devco) ja EU:n ulkosuhdehallinto ovat halunneet selvittää mahdollisuutta kehittää tukea poliittisille puolueille osana demokratiatukistrategiaansa.

Paperin tarkoituksena on vastata EU-instituutioiden tarpeeseen käsitellä asiaa, ja jakaa ENoP:n jäsenien kokemus demokratian tukemisesta sekä työstä poliittisten puolueiden ja kansalaisjärjestöjen kanssa kumppanimaissa. Keskustelupaperin johtopäätöksissä tarjotaan konkreettisia toimenpide-ehdotuksia EU-instituutioille.

Poliittiset puolueet ovat olennainen osa toimivaa demokratiaa, sillä niiden tehtävänä on kanavoida kansalaisten tarpeet ja näkemykset poliittisiksi toimenpiteiksi. Yhteiskuntien kehittyminen ja demokratisoituminen, poliittiset ohjelma-avaukset ja sosiaaliset uudistukset kansallisella tasolla ovat poliittisten puolueiden käynnistämiä. Puolueet toimivat kansalaisten poliittisten osallistumisen kanavana, ja niiden kautta tehdään päätökset eri politiikkavaihtoehtojen välillä.

Kansalaisyhteiskunnan tukeminen on tärkeää, mutta se ei yksin riitä toimivan monipuoluejärjestelmän rakentamiseksi ja lujittamiseksi. Poliittisia puolueita ei voida jättää huomiotta, jos demokratiatuelta odotetaan kestäviä tuloksia.

Keskustelupaperi tarkastelee poliittisten puolueiden tehtäviä ja toimintoja, ja miten niitä voitaisiin tukea. Demokratiassa kansalaisjärjestöillä ja poliittisilla puolueilla on omat toisiaan täydentävät tehtävät. Analyysin kohteena on kansalaisyhteiskunnan ja puolueiden suhde, ja miten rakentaa siltoja näiden toimijoiden välille. Keskustelupaperi ottaa kantaa myös siihen, miksi puolueiden ideologian ja ohjelmallisuuden sekä sisäisen demokratian pitäisi olla keskeisellä sijalla puolueiden tukemisessa.

Lisätietoja: Hankevastaava Kaija Korhonen, 040 3522 484

Jaa: Facebook · LinkedIn · Twitter