23.5.2008 Kestävä kehitys itämerenalueella

Suomen ja Ruotsin yhteistyökysymykset, mutta myös Pohjoismainen yhteistyö ankkuroituvat yhä tiiviimmin koko Euroopan kehitykseen, mutta myös entistä tiiviimmin Itämerenalueen poliittiseen ja taloudelliseen ympäristöön.

Mitkä ovat haasteet ja mahdollisuudet Itämerenalueella ympäristö-, energia-, talous- ja turvallisuuspoliittisista näkökulmista? Löytyykö yhteistä näkemystä ja poliittista tahtoa aktiiviselle yhteistyölle Suomessa ja Ruotsissa alueen kehittämiseksi? Voidaanko muodostaa yhteinen toimintastrategia?

Näihin kysymyksiin pureudutaan Arbetarrörelsens tankesmedjan ja Kalevi Sorsa -säätiön järjestämässä seminaarissa.

Ohjelma

Alustukset

Göran Persson: Klimatförändringen i Östersjöområdets miljö- och energipolitik

Nina Tynkkynen: Energia ja Itämeri – haasteet ja mahdollisuudet

Urpo Kivikari: Itämerenalue Suomen taloudellisena toimintaympäristönä

Eero Heinäluoma: Ilmastonmuutoksen haasteet talous- ja turvallisuuspolitiikalle

Björn von Sydow: Ett säkert Östersjöområde

Claes-Mikael Jonsson: Arbetskraftensrörlighet i Östersjöområdet

 

Alustajat

Eero Heinäluoma on Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen puheenjohtaja ja eduskunnan ulko- ja turvallisuuspoliittisten valiokuntien jäsen. Hän on ollut mm. valtiovarainministeri ja varapääministeri sekä Euroopan Sosialidemokraattisen Puolueen ilmasto- ja energiapoliittisen työryhmän vetäjä.

Claes-Mikael Jonsson on lakimies Ruotsin ammattiliittojen keskusjärjestö LO:ssa. Hän on työskennellyt mm. Ruotsin ammattiliittojen keskusjärjestöjen (LO-TCO-Saco) Brysselin toimistolla, oikeudellisena neuvonantajana Euroopan ammatillisessa yhteisjärjestössä ja tutkijana Arbetslivsinstitutetissa.

Urpo Kivikari on kansainvälisen kaupan emeritusprofessori Turun kauppakorkeakoulussa ja sen Pan-Eurooppa Instituutissa. Hän on tutkinut mm. Itämeren talousaluetta ja idänkauppaa.

Johannes Koskinen on eduskunnan varapuhemies, Euroopan Sosialidemokraattisen Puolueen puheenjohtajiston jäsen ja aikaisempi oikeusministeri.

Oleg Kuznetsov on Venäjän luonnontieteellisen akatemian puheenjohtaja, Oikeudenmukainen Venäjä -puolueen puheenjohtajiston jäsen sekä Sustainable Development of the Man and Social Environment direction johtaja. Hän on geofysiikan, geoinformatiikan sekä öljy- ja kaasuilmentymien kehittämisen asiantuntija.

Laila Naraghi aloittaa Folk och Försvarissa käsäkuussa ja on Ruotsin Sosialidemokraattisen Työväenpuolueen kansainvälisen työryhmän jäsen. Hän opiskelee valtiotieteitä (kriisinhallinta ja kansaiväliset suhteet) Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulussa. Hän on toiminut ECOSY:n (Young European Socialists) varapuheenjohtajana ja SSU:n (Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund) hallituksen kansainvälisten asioiden vastaavana.

Göran Persson on Sosialisti-internationaalin kestävän kehityksen komission puheenjohtaja. Hän on entinen pääministeri ja Ruotsin Sosialidemokraattisen Työväenpuolueen puheenjohtaja.

Björn von Sydow on kansanedustaja, Euroopan neuvoston Ruotsin valtuuskunnan varapuheenjohtaja ja valtio-opin dosentti. Hän on aikaisemmin toiminut Ruotsin eduskunnan puhemiehenä, puolustusministerinä ja kauppaministerinä.

Nina Tynkkynen, HTT, on tutkija Ulkopoliittisen instituutin Ympäristö- ja luonnonvarapolitiikka -tutkimusohjelmassa. Hänen tutkii muun muassa energiapolitiikkaa sekä energiankuljetusten kasvun ympäristövaikutuksia Itämeren alueella

 

Jaa: Facebook · LinkedIn · Twitter