Kiinnostaako nuoria politiikka?

· Merja Jutila Roon

Jaa: Facebook · LinkedIn · Twitter

Osallistuin edellisviikonloppuna Brysselissä eurooppalaisten sosiaalidemokraattisten ajatuspajojen kattojärjestön FEPS:in (Foundation for European Progressive Studies) järjestämään konferenssiin Call to Europe: Millennials and Politics. FEPS on viimeisen puolentoista vuoden aikana teettänyt maakohtaisia tutkimuksia milleniaalien eli 1980-2000 syntyneiden poliittisista ja osallistumista koskevista näkemyksistä.

Pääteemana kaksipäiväisessä konferenssissa oli milleniaalien alhainen kiinnostus perinteistä politiikkaa kohtaan ja keinojen etsiminen tilanteen parantamiseksi.

Puheenvuoroissa ja paneeleissa vanhemman sukupolven edustajat kannustivat nuoria mukaan. Harjoitetussa politiikassa he näkivät ongelmina vision puutteen ja perinteisten poliittisten toimijoiden luotettavuuden milleniaalien silmissä. Itse milleniaalit puhuivat siitä, että heillä kyllä on mielipiteitä ja että he osallistuvat. Tämä ei kuitenkaan välttämättä tapahdu perinteisin keinoin, koska milleniaalit kokevat, että poliitikkoja ei kiinnosta nuorten mielipiteet ja että heidän vaikutusmahdollisuutensa perinteisen politiikan kautta ovat heikot.

Osallistumattomuuden ongelma on tiedostettu, mutta toteutuksessa on vielä työstämistä. Useimmat ehdotukset olivat kannatettavia, mutta liian kevyitä muuttaakseen mitään. Itselleni päällimmäiseksi jäi mieleen, että jos perinteisen politiikan rakenteet eivät vetoa, niin miksi jäädä ihmettelemään osallistumisen heikkoutta. Eikö olisi parempi pyrkiä uudistamaan rakenteita niin, että ne koettaisiin toimiviksi?

Parannuskeinoista järkevimmiltä tuntuivat puolueiden sisäisen hierarkian vähentäminen, milleniaalien päätöksentekoon mukaan ottaminen (eikä vain kuuleminen), netin hyödyntäminen kaikin mahdollisin keinoin sekä äänestysiän laskeminen kuuteentoista yhdistettynä koulujen aktiivisempaan demokratiakasvatukseen. Puolueiden tulisi myös pitää huoli siitä, että heillä on vaaleissa runsaasti nuoria ehdokkaita.

Lisäksi kääntäisin katseen viime vuosina nuoria aktivoineiden ja innostaneiden kampanjoiden suuntaan. Viimeksi Bernie Sanders sai sankoin joukoin nuoria mukaan kampanjaansa aidolla ja rehellisellä tyylillään, kiinnittäen huomion epäkohtiin, kuten vähemmistöjen oikeuksien ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen, taloudelliseen eriarvoisuuteen ja Wall Streetin liian suureksi koettuun valtaan politiikassa. Nämä ovat myös teemoja, jotka tutkimusten mukaan ovat nuorille tärkeitä.

Jaa: Facebook · LinkedIn · Twitter