Kohtuutalous

Kalevi Sorsa -säätiö pyrkii Kohtuutalous-hankkeen kautta jatkamaan Oikeudenmukainen verotus, Rahoitusmarkkinat ja Suomi, Kohti kestävää kasvua ja Työelämän keskeiset muutokset -hankkeissa aloitettua talous- ja työllisyyspoliittista keskustelua. Säätiö pyrkii projektin kautta edelleen vahvistamaan asemaansa tahona, joka nostaa uutta talousajattelua, vaihtoehtoisia talousteorioita ja politiikkasuosituksia suomalaiseen talous- ja yhteiskuntapoliittiseen keskusteluun. Viime vuosina säätiön talouspoliittisissa projekteissa on lanseerattu muun muassa keynesiläisen työllisyyspolitiikkaa, ekologista makrotaloustiedettä sekä Gunnar Myrdalin ja Pekka Kuusen hyvän kehän teoriaa.

Antti Alajan ja YTM Esa Suomisen tietokirja Taloutta työväelle – Markkinaliberalismin myyttejä murtamassa julkaistiin lokakuussa 2013 Into-kustannuksen kautta osana hankkeen toimintaa. Kirjassa haastetaan ”markkinaliberalismin myytit” tasapainohakuisista rahoitusmarkkinoista, kaikille työtä tuovista joustavista työmarkkinoista sekä eriarvoisuudesta talouskasvun edellytyksenä. Kirjassa etsitään vaihtoehtoja markkinaliberaaleille ajatuskuluille John Maynardin Keynesin sekä hänen teoreettisen työnsä jatkajien ajatuksista. Erityisen huomion saavat jälkikeynesiläiset ajattelijat kuten Hyman P. Minskyn ja Paul Davidson. Jälkikeynesiläisyys tarjoaa vankan teoriaperustan nykyisen talouspolitiikan ja -ajattelun haastamiseen – sekä uudelleensuuntaamiseen palvelemaan kansalaisten laajan enemmistön yhteistä hyvää.

Vuonna 2014 projekti pyrkii jatkamaan työllisyyspoliittista keskustelua kiinnittämällä huomion julkisen vallan investointipolitiikan mahdollisuuksiin työllisyyden ja teknologisen kehityksen edistämisessä sekä elinkeinopolitiikassa. Suomessa harjoitettiin aina 1950-luvulta 1980-luvulle talouspolitiikkaa joka tähtäisi korkeaan investointiasteeseen ja tuotantorakenteen modernisoitumiseen, mutta 1990-luvulta lähtien korkeaa investointiastetta ei ole enää nähty yhtä keskeisenä prioriteettina. Tarkoituksena on osoittaa, että nyt 2010-luvulla tarvittaisiin uutta suuntaa investointipolitiikkaan, jotta Suomi ja Eurooppa selviäisivät massatyöttömyydestä ja tuotantorakenteen murroksesta. Hankkeen julkisen sektorin investointipolitiikkaa koskeva julkaisu on tarkoitus syksyn 2014 aikana.

Toiseksi hankkeen projektitutkija Antti Alaja on aloittanut Saksan mallia koskevan julkaisun työstämisen, joka on tarkoitus syksyllä 2014 tai alkuvuodesta 2015. Teos pyrkii luomaan populaarin yleiskatsauksen Saksan talouspoliittiseen malliin ja Saksan kasvaneeseen vaikutusvaltaan eurooppalaisessa ja globaalissa talouspolitiikassa. Nykykeskustelussa vertaileva katse kiinnittyy paitsi Saksan työmarkkinakehitykseen, työelämän laatuun ja eriarvoistumiseen, mutta myös Saksan rooliin euroalueen talouspolitiikassa sekä teollisuuspolitiikkaan, kestävään kehitykseen ja energiakäänteeseen. Saksan malli on nykyisten talouspoliittisten keskustelujen ytimessä.

Antti Alaja
Projektitutkija

Jaa: Facebook · LinkedIn · Twitter