Vierasblogi: Kolme pointtia vapaudesta

Thomas Wallgren on filosofian dosentti ja yliopistonlehtori. Kirjoitus on tiivistelmä Wallgrenin alustuksesta Kalevi Sorsa -säätiön seminaarissa 19. tammikuuta 2014.

1.     Aatehistoriallinen pointti

Modernin länsimaisen kulttuurin, siis meidän kulttuurin, kummallisimpiin piirteisiin kuuluu vapauden nousu yksilöiden ja yhteiskuntien keskeiseksi arvoksi. Useimmissa ihmisten sivilisaatioissa vapaus ei ole kovin tärkeä asia. Meille se on tärkeä. Miksi?

Pohjimmiltaan se mikä muuttui, kun vapaus nousi kulttuuriarvojen keskiöön, oli käsityksemme kaikkein tärkeimmästä: siitä miksi olemme täällä? Mikä on elämän tarkoitus?

Antiikin Kreikassa laajemmin ja kaikkein tyypillisimmillään Aristoteleen filosofiassa ihmisen elämän tarkoituksena oli toteuttaa hyvä elämä, summum bonum. Tämän piti olla kaikille ihmisille sama, hyveellinen elämä.

Kristillinen kulttuuripiiri antaa toisen vastauksen. Sen mukaan ihminen toteuttaa elämän tarkoituksen, jos hänestä tule Jumalan lapsi.

Modernin maailman ihmisen elämän tarkoitus on eri. Modernin ihmisen tehtävä on itsensä toteuttaminen omana erityisenä, ainutlaatuisena yksilönä.

2.     Käsitteellinen pointti

Mitä vapaus on?

Vapaus ei ole nihilismiä. Se ei ole vapautta tehdä mitä sattuu.

Vapaus on vapaus tehdä valintoja. Juhlallisemmin sanottuna: Vapaus on itsemääräämistä.

Vapaalla valinnalla on kaksi ulottuvuutta.

Ensinnäkin vapaudessa yhdistyvät järki ja arvot. Me valitsemme sen mitä voimme pitää arvokkaana.

Toiseksi, vapauteen kuuluu vastuu. Vastuu ei tule vapauteen ulkoa tai jälkikäteen. Vastuu ja vapaus ovat erottamattomia, saman asian eri puolia. Minua voi kiittää ja ihailla mutta myös kritisoida ja moittia siitä miten käytän vapauttani. Tarvittaessa minua voidaan lain mukaan rangaista siitä miten olen vapauttani käyttänyt.

3.     Poliittinen pointti

Vapaus koskettaa meitä yksilöinä mutta myös yhteiskunnallisesti ja poliittisesti.

Markkinaliberalismin niin sanottu negatiivinen poliittinen vapaus on erillisten yksilöiden vapautta tehdä markkinavalintoja, erityisesti kuluttajan valintoja ilman julkisen vallan holhousta tai pakkoa.  Markkinoiden vapaus ja yksilön vapaus markkinoilla on kapea poliittinen vapausihanne sillä markkinoilla ihmiset eristetään eettisestä vastuusta yhteiselämänsä ehdoista.

Demokraattisen vasemmiston ja sosiaaliliberaalien poliittisen valistusperinteen ytimessä on markkinavapauden lisäksi käsitys vapaudesta yhteisenä ja yhteiskunnallisena asiana. Tämän perinteen mukaan ihminen on vapaa kun hän saa toteuttaa vapauttaa vastuullisesti muiden kanssa yhdessä. Tällainen vapaus toteutuu demokratiassa. Demokratia on tasa-arvoisten kansalaisten yhteistä itsemääräämistä.

Jaa: Facebook · LinkedIn · Twitter