Vappuviikon avaus: Työ ja työntekijöiden oikeudet alustataloudessa -raportin julkaisutilaisuus

Tiettyjen alustayritysten liiketoimintamallin ytimessä on työntekijöiden oikeuksien polkeminen. Nämä yritykset eivät olisi kannattavia, mikäli ne maksaisivat työn tekemisestä aiheutuvat sosiaaliset kulut täysimääräisesti. Näin sanoo yhteiskuntatieteiden tohtori ja Kalevi Sorsa -säätiön projektitutkija Maija Mattila, joka on kirjoittanut raportin "Työ ja työntekijöiden oikeudet alustataloudessa – Ongelmista ratkaisuihin".

Aika: maanantai 29.4.2019 klo 13.00–15.00
Paikka: Paasitornin Juho Rissanen -sali, Paasivuorenkatu 5 A, Helsinki

Tervetuloa raportin julkaisutilaisuuteen Paasitorniin maanantaina 29.4.2019 klo 13.00–15.00. Raporttia ja sen ehdotuksia alustatalouden työn sääntelemisestä kommentoivat Leuvenin yliopiston professori ja entinen ILO:n tutkija Valerio De Stefano (videopuhelun välityksellä), Smart Work in Platform Economy -tutkimuskonsortion (SWiPE) osahankkeen johtaja Laura Seppänen (Työterveyslaitos) sekä Elinkeinoelämän keskusliiton lakiasiainjohtaja Markus Äimälä.

Mattilan mukaan pelkkä alustavälitteisyys ei itsessään ole todiste työehtojen polkemisesta, koska alustojen kautta tehdään hyvin monenlaisia töitä. Ongelmat liittyvät erityisesti siihen osaan alustataloutta, jossa työtä tehdään alustayhtiön johdon ja valvonnan alaisuudessa ilman työsuhdetta. Tällöin työn suorittajalla ei ole työntekijän oikeuksia mutta ei myöskään yrittäjän vapautta.

– Työsuhdeturvan ulottaminen näihin työntekijöihin mahdollistaisi heidän pääsynsä sosiaalisen suojelun piiriin, kuten työehtosopimusten mukaisiin palkkoihin, palkallisiin sairauslomiin, lomakertymiin ja riittäviin sosiaalietuuksiin, Mattila ehdottaa.

Samalla on hänen mukaansa tärkeää parantaa freelancereiden asemaa, koska alustatalous on freelancereille yksi keino muiden joukossa työkeikkojen hankkimiseen.

–  Freelancereilla pitäisi olla oikeus järjestäytyä kilpailulainsäädännön sitä estämättä. Kokonaisuudessaan freelancereiden asema alustataloudessa on kuitenkin vaikea, koska kilpailu on globaalia, Mattila sanoo.

Alustatalouden työn ongelmien ja ratkaisujen esittämisen lisäksi raportti yhdistää ja vertailee tietoja alustavälitteisen työn laajuudesta ja työntekijöistä Suomessa, Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Eri kyselytutkimuksiin perustuva vertailu osoittaa, että luvut vaihtelevat paljonkin riippuen käytetyistä määritelmistä. Mattilan raportti ehdottaakin alustatyölle tiukkaa määritelmää niin tulevien tutkimusten kuin politiikkatoimenpiteiden pohjaksi.

Lisätiedot: Maija Mattila, p. 050 575 1338, maija.mattila(at)sorsafoundation.fiLisätiedot: Maija Mattila, p. 050 575 1338, maija.mattila(at)sorsafoundation.fi

Maija Mattila on Kalevi Sorsa -säätiön projektitutkija. Hän on kaksivuotisessa projektissaan perehtynyt alustojen kautta työskentelyn laajuuteen ja työehtoihin. Nyt julkaistava raportti on tämän projektin loppuraportti. Sorsa-säätiö on aiemmin julkaissut Mattilan kaksi aiheeseen liittyvää suppeampaa raporttia, Alustatalouden haasteet työntekijälle (tammikuu 2018) ja Alustatalous ei ole jakamistaloutta (välttämättä) (lokakuu 2018), sekä yhdessä Palvelualojen ammattiliiton PAM:in kanssa tilatun kyselytutkimuksen alustavälitteisestä työstä Suomessa. Maija Mattila on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden tohtori.

Jaa: Facebook · LinkedIn · Twitter