Kymmenen vuotta ajatuspajatoimintaa

Oikeusministeriön asettama Kansanvalta 2007 -toimikunta jätti 7. kesäkuuta 2005 mietintönsä, jossa se esitti, että ”osana julkista puoluerahoitusta osoitetaan määrärahat yhteiskunnallisen tutkimuksen hyödyntämistä, koulutusta ja julkaisutoimintaa sekä tähän liittyvää kotimaista ja kansainvälistä verkostoitumista varten”.

· Mikko Majander

Oikeusministeriön asettama Kansanvalta 2007 -toimikunta jätti 7. kesäkuuta 2005 mietintönsä, jossa se esitti, että ”osana julkista puoluerahoitusta osoitetaan määrärahat yhteiskunnallisen tutkimuksen hyödyntämistä, koulutusta ja julkaisutoimintaa sekä tähän liittyvää kotimaista ja kansainvälistä verkostoitumista varten”.

Tuuma johti myös toimeen. Puolueet ryhtyivät perustamaan liepeilleen ajatushautomoita ja -pajoja, jotka ovat tässä tarkoituksessa saaneet avustusta opetus- ja kulttuuriministeriön (aluksi 500 000 euron, nykyään 600 000 euron) budjettimomentilta. Muuta varainhankintaa toimintansa rahoittamiseksi itse kukin on luonnollisesti tehnyt kykynsä ja intressiensä mukaan.

Kymmenen vuoden aikajänne tarjoaisi jo kelpo perspektiivin tarkastella, kuinka poliittistaustaiset ajatuspajat ovat onnistuneet täyttämään niihin kohdistuneita odotuksia. Siihen tarvittaisiin ulkopuolisen riippumatonta katsetta, vaikka kriittinen itsereflektio on sekin joka organisaatiossa aina paikallaan.

Kalevi Sorsa -säätiö juhli kymmenvuotista taivaltaan marraskuussa 2015 töiden merkeissä perinteisellä tutkimus- ja politiikkapäivällä, mutta myös 32-sivuisella vihkosella, johon on koottu perustiedot think tankin tähänastisesta toiminnasta: tutkimusprojekteista, tärkeimmistä tilaisuuksista ja julkaisuista. Monta paneelia sekä etenkin kontribuutiot yhteiskunnalliseen keskusteluun mediassa ja muilla foorumeilla jäivät siitä puuttumaan, odottamaan joskus laadittavaa historiikkia.

Matkan varrella olen moneen kertaan kuullut ja itsekin ihmetellyt, että ajatuspajojen asema ei ole Suomessa vakiintunut aivan toivotulla tavalla. Siitä huolimatta Kalevi Sorsa -säätiö voi arvioida pää pystyssä ja hyvillä mielin mennyttä, samalla kun se suuntaa katseen ja analyysin eteenpäin kohti tulevaisuuden yhteiskuntaa, Eurooppaa ja maailmaa.

Vuoden 2015 toimintakertomus osoittaa, että säätiö on täydessä iskussa tarttumaan toimeen!

Jaa: Facebook · LinkedIn · Twitter