Laura Bordi & Jussi Okkonen: Tietotyön ergonomia päivitettävä informaation aikakaudelle

Keskeyttääkö sähköpostin tai pikaviestin saapuminen yhtenään käsillä olevan työtehtäväsi? Koetko informaatiotulvan vähentävän omaa kontrollia työhösi? Ovatko digitaaliset työvälineet hämärtäneet työn ja muun elämäsi välistä rajaa?

Perinteisesti ergonomia liittyy fyysiseen työympäristöön, mutta tietotyön lisääntyessä työergonomian käsitettä on aika laajentaa huomioimaan nykyistä vahvemmin työn informaatioympäristöön liittyvät tekijät. Informaatioergonomian näkökulma tietotyöhön -julkaisussa tutkijat Laura Bordi ja Jussi Okkonen Tampereen yliopistosta vaativat tietotyön ergonomian nykyistä tietoisempaa huomioimista kaikilla toiminnan tasoilla työpaikoilta lainsäädäntöön.

Työn organisaatiokäytännöistä riippuu, toimiiko uusi teknologia työhyvinvointia edistävänä voimavarana vai sitä heikentävänä vaatimuksena. Työ ja digitaalinen työympäristö tuleekin sovittaa ihmiseen ja hänen työntekoon liittyviin tarpeisiinsa, ei päin vastoin.

Vastuu työhön liittyvästä informaatiokuormituksesta ja informaatioergonomian edistämisestä on suomalaisessa työelämässä epäselvää. Vastuullisen tietotyön tulevaisuuden rakentamisessa on keskeistä arvioida ja seurata digitaalisten työympäristöjen kehitystä sekä sitä, miten ne vaikuttavat työn kuormittavuuteen ja työntekijän hyvinvointiin. Informaatioergonomista ajattelutapaa tulee kehittää sekä luoda siihen liittyvää virallista säätelyä.

Kirjoittajien yhteystiedot: Laura Bordi (sähköp. laura.bordi@uta.fi, puh. 040-190 1206) ja Jussi Okkonen (sähköp. jussi.okkonen@uta.fi, puh. 040-556 6986)

Lue PDF
Lue Issuussa

Jaa: Facebook · LinkedIn · Twitter