Linkit

Linkkejä julkaisuihin

Tähän on koottu julkaisuja, joissa käydään vasemmistolaista yhteiskunnallista keskustelua.

Aktuellt i Politiken on Ruotsin Sosialidemokraattisen Puolueen jäsenlehti, joka sisältää paitsi uutisia ruotsalaisesta yhteiskunnasta sosialidemokraattisin silmin myös yhteiskunnallista keskustelua.
www.aip.nu

Dissent Magazine on amerikkalainen vasemmistolainen julkaisu, joka käsittelee paitsi amerikkalaista myös eurooppalaista politiikkaa ja yhteiskuntaa.
www.dissentmagazine.org

New Left Review on ns. uuden vasemmiston johtava englanninkielinen julkaisu, joka on perustettu neljäkymmentä vuotta sitten. Aiheet vaihtelevat maailman politiikasta ja globaalista taloudesta uusiin yhteiskunnallisiin liikkeisiin, yhteiskuntateoriaan, historiaan ja filosofiaan.
www.newleftreview.org

New Statesman on perinteikäs fabianistien perustama vasemmistolainen brittijulkaisu.
www.newstatesman.com

Prospect on vuonna 1995 perustettu ns. edistyksellinen englantilainen julkaisu, joka sisältää laajaa yhteiskunnallista keskustelua eri elämän alueilta.
www.prospect-magazine.co.uk

Social Europe on englanninkielinen sähköinen julkaisu, jonka tavoitteena on mahdollistaa keskustelu ja ideoiden vaihto kaikkien Euroopan maiden sosialidemokraattien välillä.
www.social-europe.eu

Linkkejä demokratiatyöhön

Linkkejä järjestöihin jotka tukevat demokratiakehitystä kansainvälisesti.

Alfred Mozer Stichting on Alankomaiden sosialidemokraattisen puolueen perustama säätiö, joka tukee demokratiaa Keski- ja Itä-Euroopassa sosialidemokraattisia puolueita kouluttamalla.
www.alfredmozerstichting.nl

DEMO on suomalaisten eduskuntapuolueiden yhteistyöjärjestö. Se toimii demokratian edistämiseksi tukemalla suomalaisten puolueiden ja kehitysmaiden poliittisten liikkeiden välisiä yhteistyöhankkeita.
www.demofinland.org

European Forum for Democracy and Solidarity on EU-maiden sosialidemokraattisten puolueiden sekä säätiöiden verkosto, jonka tarkoituksena on tukea demokratiaa Keski-, Itä-, ja Kaakkois-Euroopassa.
www.europeanforum.net

European Network of Political Foundations, ENoP, on eurooppalaisten demokratia- ja kehitysyhteistyöptä tekevien poliittisten säätiöiden yhteistyöverkosto.
www.enop.eu

Friedrich-Ebert-Stiftung on saksalaisten sosialidemokraattien kehitysyhteistyöjärjestö jolla on myös demokratian edistämishankkeita. FES:lla on toimistoja ympäri maailmaa.
www.fes.de

IDEA, International Institute for Democracy and Electoral Assistance on kansainvälinen demokratiakehitystä tukeva järjestö, joka auttaa kehittämään ja vahvistamaan demokraattisia instituutioita ja demokraattista kulttuuria.
www.idea.int

Netherlands Institute for Multiparty Democracy, IMD, on Alankomaiden poliittisten puolueiden perustama järjestö, joka edistää monipuoluedemokratiaa tukemalla puolueita ja puoluejärjestelmää.
www.nimd.nl

Olof Palmes Internationella Center on Ruotsin työväenliikkeen kehitysyhteistyöjärjestö. Hoitaa Ruotsin sosialidemokraattien puolueille suunnattua kansainvälistä demokratiatyötä.
www.palmecenter.se

Westminster Foundation for Democracy Iso-Britanniassa tukee demokratiakehitystä siirtymäyhteiskunnissa ja kehitysmaissa brittiläisten yhteistyöjärjestöjen ja poliittisten puolueiden demokratiatyön kautta.
www.wfd.org

Linkkejä sosialidemokraattisiin ja edistyksellisiin ajatuspajoihin

Linkkejä sosialidemokraattisiin ja edistyksellisiin ajatuspajoihin.

Andreas G. Papandreou Foundation on yleishyödyllinen säätiö, joka perustettiin 1996 Kreikan sosialistipuolueen (PASOK) perustajan muistoksi. www.agp.gr

Arenagruppen on itsenäinen radikaali ja edistyksellinen aivoriihi, joka haluaa edistää tulevaisuuteen suuntautunutta yhteiskunnallista keskustelua julkaisuin, seminaarein ja koulutuksin.
www.arenagruppen.se

Cevea on edistyksellinen keskustavasemmistolainen ajatuspaja Tanskassa, joka taistelee avointen, sitovien ja vapauttavien yhteisöjen puolesta.
www.cevea.dk

Class (Centre for Labour and Social Studies) on perustettu 2012 vasemmistolaisen keskustelun keskukseksi Iso-Britanniassa.
www.classonline.org.uk

Compass on brittiläinen vasemmistolainen painostusryhmä, jonka tavoitteena on kehittää ideoita tasa-arvoisemman ja demokraattisemman maailma luomiseksi sekä kampanjoida niiden toteutumiseksi.
www.compassonline.org.uk

Fabian Society on Ison-Britannian perinteikäs keskustavasemmistolainen järjestö. Paljon periaatteellista keskustelua sosialidemokraateille tärkeistä yhteiskunnallisista kysymyksistä.
www.fabian-society.org.uk

Fafo on Norjan ammattiyhdistysliikkeen perustama yhteiskuntatieteellinen tutkimussäätiö, joka keskittyy työelämän, hyvinvointipolitiikan ja elinolojen tutkimukseen sekä norjassa että kansainvälisesti.
www.fafo.no

For velferdsstaten on norjalaisten ammattiliittojen, kuluttajajärjestöjen ja muiden etujärjestöjen yhteisjärjestö, joka perustettiin vahvistamaan taistelua yhteiskunnallista epätasa-arvoa vastaan ja vahvan julkisen sektorin puolesta.
www.velferdsstaten.no

Foundation for European Progressive Studies FEPS on eurooppalaista sosialidemokraattista puoluetta lähellä oleva ajatuspaja, joka yhdistää sosialidemokratian ja eurooppalaisen projektin sekä pyrkii vastaamaan Euroopan kohtaamiin suuriin haasteisiin.
www.feps-europe.eu

Friedrich-Ebert-Stiftung on säätiö, joka perustettiin vuonna 1925. Säätiö on saksalainen sosialidemokraattinen koulutus-, tutkimus- ja kansainvälisen työn instituutio.
www.fes.de

FES Tukholman toimisto perustettiin 2006 edistämään ajatustenvaihtoa ja oppimista Saksan ja Pohjoismaiden välillä, etenkin hyvinvointivaltion kehittämisen ja sosiaali-, talous- ja ulkopolitiikan saralla.
www.fesnord.org

Fondation Jean Jaurès on ranskalainen vasemmistolainen säätiö. Debattia ja julkaisuja ranskalaisesta yhteiskunnasta ja politiikasta.
www.jean-jaures.org

Fondazione Istituto Gramsci on italialainen vasemmistolainen säätiö, joka tukee lähinnä historiallista tutkimusta sosio-kulttuurista, taloudellista ja poliittista globalisaatiota ja Euroopan integraatiosta.
www.gramsci.it

La Fundación Pablo Iglesias on Espanjan sosialistipuolueen säätiö. Sosialistisen ajattelun edistämisen lisäksi tehtävänä historiallisen arkiston ylläpitäminen.
www.fpabloiglesias.es

Gauche Réformiste Européenne on vuonna 2006 perustettu Belgian ranskankielistä sosialistipuoluetta lähellä oleva think tank. Think tankin tavoitteena on edistää kansalaisten odotuksia vastaavan Euroopan kehittymistä.
www.g-r-e.be

Institute for Public Policy Research, IPPR on Iso-Britannian johtavia yhteiskunnallisen ajattelun keskuksia. Ns. kolmannen tien ideapaja.
www.ippr.org.uk

ItalianiEuropei on italialaisten sosialidemokraattien Giuliani Amaton ja Massino d’Aleman perustama italialainen poliitisen kultuurin säätiö, jonka tehtävä on edistää Italian eurooppalaistumista.
www.italianieuropei.it

New Economic Foundation on itsenäinen “think-and-do tank”, joka innoittaa ja esittelee todellista taloudellista hyvinvointia.
www.neweconomics.org

New Local Government Network, voittoa tavoittelematon, itsenäinen think tank, joka pyrkii uudistamaan julkiset palvelut, elävöittämään paikallisen poliittisen johtajuuden ja vahvistamaan paikallisia yhteisöjä.
www.nlgn.org.uk

Palkansaajien tutkimuslaitos on itsenäinen ja voittoa tavoittelematon kansantalouden asiantuntijayksikkö. Laitoksessa tehdään taloustieteellistä tutkimusta ja laaditaan suhdanne-ennusteita.
www.labour.fi

Policy Network on kansainvälinen think-thank joka perustettiin joulukuussa 2000. Perustajina olivat Tony Blair, Gerhard Schröder, Giuliano Amato ja Göran Persson. Policy Network on osa ns. Progressive Governance -prosessia, jonka panivat alulle Tony Blair ja Bill Clinton. Progressive Governance –prosessin tavoitteena on muodostaa ns. keskustavasemmistolaisten kansainvälinen foorumi, jossa sekä eurooppalaiset sosialidemokraatit että yhdysvaltalaiset demokraatit voivat kohdata ja keskustella.
www.policy-network.net

Progress – Labour´s Progressives on itsenäinen järjestö Iso-Britannian Työväenpuolueen jäsenille ja ammattiyhdistysaktiiveille.
www.progressives.org.uk

Progressive Policy Institute on kolmannen tien amerikkalainen edistyksellinen aivoriihi, jonka tavoitteena on hahmottaa ja edistää uusia edistyksellisiä politiikkoja 2000-luvulle.
www.ppionline.org

Renner- instituutti on Itävallan sosialidemokraattien poliittinen akatemia. SPÖ:n ja tiedemaailman välinen linkki.
ww.renner-institut.at

Res Publica on norjalaista ammattiyhdistysliikettä lähellä oleva ajatuspaja, joka pyrkii edistämään keskustelua Norjan valinnoista, etenkin kasvuun, tulonjakoon ja turvallisuuteen liittyen.
www.respublica.no

Social Market Foundation, on itsenäinen think tank, joka tutkii ideoita jotka yhdistävät valtion ja markkinat luodakseen oikeudenmukaisen, vapaan ja varakkaan Britannian.
www.smf.co.uk

Tankesmedjan Tiden on ruotsalaisten sosialidemokraattien ideapaja. Edistää tutkimuksin ja seminaarein keskustelua työväenliikkeen tehtävistä ja haasteista muuttuvassa yhteiskunnassa.
tankesmedjantiden.se

Wiardi Beckman –säätiö on Hollannin työväenpuolueen tutkimus- ja kehittämislaitos. WB on myös aktiivisesti mukana sosialidemokraattisia puolueita lähellä olevien tutkimuslaitosten eurooppalaisessa yhteistyössä.
www.wbs.nl