Vierasblogi: Listavaali poistaisi monta ongelmaa

Haluaisin monen muun tavoin politiikan palaavan politiikkaan. Kehitys on kulkenut jo aivan liian kauan kohti pinnallista henkilökeskeisyyttä. Politiikan suuret linjat ja erot jäävät pintajulkisuuden jalkoihin. Osasyy kehitykseen on yksittäisiä ehdokkaita korostava vaalijärjestelmämme.

Toisin olisi listavaaleissa. Vaaleissa otettaisiin kantaa siihen mihin pitäisikin eli politiikan linjaan. Äänestäjän kuvitelma, että se olisi riippuvainen valittavista henkilöistä, on väärä. Erityisesti eduskunnassa yksittäinen edustaja on nykyisin jopa oppositiossa sidottu puolueensa linjaan. Hallituspuolueiden edustajien kädet sitoo hallitusohjelma, josta kansalaiset eivät pääse äänestämään.

Toisin on monessa muussa maassa. Puolueet hakevat kannatusta vaaleissa ehdokaslistallaan selkeälle ohjelmalle, joko yksin tai ns. blokkeihin ryhmittyneenä. Suomen todella monen puolueen järjestelmään ja konsensusperinteeseen blokkiajattelu ei välttämättä istuisi ainakaan heti, mutta voisi listavaalien myötä edetä sitä kohti. En pitäisi sitäkään pelkästään huonona asiana, jos poliittiset linjaerot selkeytyisivät ja äänestäjien kuluttajansuoja paranisi.

Listavaaleja on vastustettu mm. väittämällä kansalaisten valinnanmahdollisuuksien heikentyvän puoluevallan lisääntyessä. Seurauksena on kuulemma äänestysaktiivisuuden lasku.

Muiden maiden esimerkit eivät tue väitettä. Listavaalien maissa äänestysaktiivisuus on jopa korkeampi kuin Suomessa. En pidä tulosta luotettavana, jos suomalaisilta kysytään, äänestäisivätkö he yhtä aktiivisesti listavaaleissa. Vastaus perustuu enemmänkin ennakkoluuloihin kuin varmuuteen tulevasta käyttäytymisestä. Ennustan, että kävisi juuri päinvastoin eli kiinnostus politiikkaan ja äänestämiseen kasvaisi.

Valinnanvapauden kaventuminen on näennäistä. Puolueethan ne ehdokkaat valitsevat nykyisinkin. Puolueiden jäsenäänestysten mukainen ehdokasjärjestys listalla korreloi melko tarkkaan valittavia, usein jopa heidän järjestystään. Eli äänestäjät valitsevat ”tietämättään” puoluelistan mukaiset edustajat.

Henkilökohtaisten vaalikampanjoiden suureneminen ja kallistuminen on johtamassa kansanvallan kaventumiseen. Lain tarkoittama yleinen ja yhtäläinen vaalikelpoisuus ei enää täyty. Jo ennestään julkisuudesta tutuilla tai suureen vaalibudjettiin kykenevillä ehdokkailla on selkeä etulyöntiasema vaaleissa.

Listavaali toisi tähänkin parannuksen. Valittavat edustajat noudattaisivat nykyistä tarkemmin kansalaisten, jopa äänestämättömien, koostumusta. Puolueiden kun kannattaisi asettaa ehdokaslistalle tasaisesti eri kansalaisryhmien edustajia. Välivaiheena voisi ajatella osittaista listavaalia, jossa äänestäjä voisi halutessaan vaihtaa myös listan järjestystä.

Häviäjiä listavaaleissa olisivat henkilöihin keskittyvä pintajulkisuus ja rahan valta. Voittajia olisivat syvällisempi politiikan linjakeskustelu  ja kansanvalta.

Jouni Backman

Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja

Aiheesta muualla:

Krister Lundellin Impulssi: Onko vaalitavalla merkitystä?

Merja Jutila Roonin blogi: Kannattaisiko vaalitapaa muuttaa?

Kalevi Sorsa -säätiön kysely kansanedustajille.

Jaa: Facebook · LinkedIn · Twitter