Luonnollisesta työttömyydestä täystyöllisyyteen

Tutkijat Jussi Ahokas ja Lauri Holappa haastavat suomalaisen työllisyyspolitiikan suuren linjan, joka on keskittynyt viimeistään 1990-luvun lamasta lähtien pääosin työvoiman määrän lisäämiseen, palkkajoustoihin ja työvoiman laadun parantamiseen. He puolestaan korostavat kokonaiskysynnän merkitystä.

Korkea investointiaste näyttää Suomen taloushistoriassa yhdistyvän matalaan työttömyysasteeseen. Ahokas ja Holappa esittävät, että investointiasteen nostaminen tulisi jälleen nostaa työllisyyspolitiikan tavoitteeksi.

Luonnollisesta työttömyydestä täystyöllisyyteen (PDF)

Jaa: Facebook · LinkedIn · Twitter