Vierasblogi: Lyhyt oppimäärä Norjan populisteista

Norjassa käydään tänään suurkäräjävaalit ja lähes jokainen ennuste kertoo saman tarinan: sosiaalidemokraattien valtakausi päättyy toistaiseksi. Maata on johtanut vuodesta 2005 alkaen Jens Stoltenberg ja hänen todennäköinen seuraaja on Konservatiivipuolueen Erna Solberg.

Vaalien alla suurta huomiota on kerännyt populistinen Edistyspuolue (FrP). Sitä ei ole koskaan aikaisemmin kelpuutettu hallitukseen, mutta nyt sillä on todellinen mahdollisuus nousta vallankahvaan.

Vuoden 2009 suurkäräjävaaleissa FrP nousi maan toiseksi suurimmaksi puolueeksi, kun se ohitti usean prosenttiyksikön turvin Konservatiivipuolueen. Edistyspuolueen lento ei riittänyt kuitenkin paikallisvaaleissa vuonna 2011, jolloin sen kannatus romahti reiluun kymmeneen prosenttiin. Nyt puolueelle povataan noin 15 prosentin kannatusta kyselystä riippuen.

Oikeistolaista yhteistyötä

Oikeistolaiset puolueet suhtautuvat avoimemmin FrP:hen kuin nykyiset valtapuolueet. Vuonna 2009 Konservatiivipuolue ilmoitti ensimmäisen kerran virallisesti, että he ovat valmiita hallitusyhteistyöhön FrP:n kanssa.

Paikallisesti oikeistopuolueet ovat tehneet FrP:n kanssa yhteistyötä valtakunnan tasoa enemmän. Viime vuosina FrP on tehnyt myös joitakin kertoja yhteistyötä vasemmistopuolueiden kanssa, esimerkiksi ei-poliittisissa teknisissä asioissa.

On arvioitu, että Edistyspuolue on vaalien alla pyrkinyt pyöristämään kantojansa, jotta mahdollisesta hallitustyöstä konservatiivien kanssa tulisi mutkattomampaa.

Ristiriitainen poliittinen agenda

Norjan vaalien tärkeimmät teemat ovat verotus, korkea hintataso, maahanmuuttopolitiikka, öljyrahat ja terveydenhuolto. Näiden teemojen avulla pystytään luomaan myös tiivis yhteenveto Edistyspuolueen maailmankatsomuksesta.

Ensinnäkin FrP on profiloitunut verotuksen ja yleisemmin byrokratian vastustajana. Alun perin Edistyspuolue perustettiin vuonna 1973 verotuksen vastaiseksi liikkeeksi ja sen historia näkyy edelleen FrP:n tavoitteissa.

Toiseksi Edistyspuolue haluaisi pumpata öljyrahoja yhä enemmän infrastruktuuriin. FrP:n mielestä öljyrahojen avulla voitaisiin edesauttaa tärkeitä investointeja. Öljytuottojen aktiivinen sijoittaminen infrastruktuuriin voi kuitenkin aiheuttaa hankaluuksia mahdollisen hallitusyhteistyön kannalta, koska konservatiivit vastustavat sitä.

Suurta huomiota julkisuudessa on herättänyt puolueen maahanmuuttovastaisuus. Se on toistuvasti pitänyt esillä maahanmuuttopolitiikkaa julkisuudessa ja esittänyt vaatimuksia, jotka heikentäisivät maahanmuuttajien asemaa yhteiskunnassa.

Viimeisimmässä puoluekokouksessa FrP hyökkäsi nykyistä terveydenhuoltoa vastaan. Puolue väitti, että terveydenhuolto ei ole riittävän hyvällä tasolla ja norjalaiset ansaitsivat parempaa. Edistyspuolueen mielestä öljytuottoja voidaan investoida infrastruktuurin lisäksi myös hyvinvointivaltion kehittämiseen.

Haasteellinen tulevaisuus

Hallitusneuvotteluista odotetaan haastavia. Konservatiivi- ja Edistyspuolueen mahdollinen yhteistyö ei tulisi olemaan mutkatonta.

Sosiaalidemokraattien kannalta on hyvä asia, että heitä kohtaan ei vallitse laajaa tyytymättömyyttä kansalaisten keskuudesta. Tästä erinomainen esimerkki on se, että sosiaalidemokraatit säilyvät mahdollisesti vaalien jälkeenkin maan suurimpana puolueena.

Tulevaisuudessa eurooppalaisten sosiaalidemokraattien tulisi tehdä tiivistä yhteistyötä sen parissa, miten oikeistopopulistisiin puolueisiin pitäisi suhtautua ideologian ja käytännön tasolla. Varsinkin Pohjoismaisten sosiaalidemokraattien menestyksen kannalta olisi hyötyä, mitä enemmän onnistuneita ja epäonnistuneita vaalistrategioita jaettaisiin sisarpuolueiden kesken.

Jaa: Facebook · LinkedIn · Twitter