Makedonia-hankkeen evaluaatio

Sorsa-säätiö on vahvistanut Makedonian kansalaisyhteiskuntaa Suomen ulkoministeriön tuella vuodesta 2008 lähtien. Nyt hankesykli 2015-2017 on käynyt läpi ulkoisen arvioinnin. Hankekonsultointiyritys Arvomaatti Oy arvioi hankkeen OECD:n kehitysyhteistyöhankkeiden arviointikriteerien mukaisesti (relevanssi, vaikuttavuus, tehokkuus ja kestävyys). Evaluaatio toteutettiin aikajaksolla helmikuu 2018 – elokuu 2018 ja se sisälsi arviointimatkan Makedoniaan tutustumaan hanketoimintoihin ja -kumppaneihin huhtikuussa 2018.

Evaluaation löydösten mukaan hanke on varsin menestyksekäs, kaikki osa-alueet olivat joko erittäin hyvällä tai hyvällä tolalla. Parannettavaa löytyi relevanssin ja kestävyyden osa-alueilta, joiden arvosana oli hyvä. Löydökset on otettu jo toiminnassa huomioon, sillä vuoden 2018 strategiatyössä Sorsa-säätiö on nivomassa demokratiatukea tiiviimmäksi osaksi tulevaisuuden toimintaansa.

Itse Makedonia-hankkeen painopiste vuonna 2018 on ollut Monikulttuurisen Nuorisofoorumin itsenäistämisessä. Monikulttuurinen Nuorisofoorumi on hankkeemme tiimoilta Makedoniaan perustettu nuorisojärjestöjen yhteenliittymä, joka koostuu seitsemästä eri poliittisesta nuorisojärjestöstä ja yhdestätoista ei-poliittisesta kansalaisjärjestöstä. Osallistujia on koulutettu jo pidemmän aikaa ja vuoden 2018 aikana järjestö on rekisteröity itsenäiseksi kansalaisjärjestöksi, joka voi jatkaa toimintaansa senkin jälkeen, kuin Sorsa-säätiön nykyinen Makedoniahanke päättyy vuoden 2018 lopussa.

Evaluaatioraportti luettavissa (in english): Evaluation_Final_15-17

Samuli Sinisalo

 

Samuli Sinisalo (MA) vastaa Sorsa-säätiön ”Demokratian tukeminen monietnisessä Makedoniassa” -hankkeesta. Sorsa-säätiö on vahvistanut Makedonian kansalaisyhteiskuntaa Suomen ulkoministeriön tuella vuodesta 2008 lähtien.

Jaa: Facebook · LinkedIn · Twitter