Makedonia – Koulutus uuden hallituksen prioriteettejä

Makedonian poliittinen umpisolmu on osoittanut löystymisen merkkejä. Uusi hallitus on nimetty ja se on aloittanut ohjelmansa muodostamisen. Maanantaina 5.6. Kalevi Sorsa –säätiö ja Progress Institute järjestivät Skopjessa keskustelutilaisuuden koulutuksen uudistamisesta Makedoniassa. Tilaisuuteen osallistui Makedonian uusi opetusministeri Renata Deskoska Treneska (SDSM), vuosina 2002-2004 opetusministerinä toiminut Azis Polozani (DUI), Suomen entisen opetusministerin Krista Kiurun erityisavustajana toiminut Esa Suominen, Makedonian parlamentin koulutusvaliokunnan puheenjohtaja professori Petar Atanasov (SDSM) ja koulutuspolitiikkaan perehtynyt tohtori Aleksandar Spasov (Progress Institute).

 

Opetusministeri korosti puheenvuorossaan, että Makedonian koulutusjärjestelmä kaipaa merkittäviä uudistuksia ja panostuksia. Edellinen hallitus on uudistanut koulutusjärjestelmää esimerkiksi pidentämällä oppivelvollisuutta kattamaan vuoden esiopetuksen, kahdeksan vuoden peruskoulun ja nelivuotiset toisen asteen opinnot. Kuitenkin resurssit laadukkaan koulutuksen järjestämiseen ovat jääneet niukoiksi. Lisäksi perus- ja toisen asteen koulutusjärjestelmiä uudistettiin niin sanotuilla Cambridge-reformeilla, joita ei kuitenkaan muokattu paikallisiin olosuhteisiin sopiviksi, eivätkä ne siten ottaneet esimerkiksi Makedonian kaksikielisyyttä huomioon.

 

Uuden opetusministerin prioriteetteina on parantaa näitä uudistuksia. Erityisesti erikielisten opetussuunnitelmien päivittäminen ja yhteensovittaminen oli hänelle tärkeä tavoite. Lisäksi korkeakoulusektorilla opetusministeri haluaa lisätä yliopistojen autonomiaa ja  järjestää lisää rahoitusta yliopistoille yleisesti ja erityisesti tutkimukselle.

 

Sorsa-säätiö on tehnyt demokratiatukityötä Makedoniassa viimeiset kymmenen vuotta. Tänä aikana koulutus on ollut teema, jota olemme pitäneet aktiivisesti esillä. Paitsi että Suomen koulutusjärjestelmä on maailman huippua monilla mittareilla mitattuna, on kaksikielisyytemme myös relevantti yhtymäkohta Makedonian kontekstiin. Makedonialaisenemmistön lisäksi maan väestöstä 20-25% on albaniankielisiä ja lisäksi maassa on joitain prosentteja muita pienempiä vähemmistöjä. Ajatus yhtenevistä opetussuunnitelmista eri kielillä on meille arkipäivää, mutta Makedoniassa vasta tärkeä, vaikkakin kaukainen, tavoite.

 

Viimeisen parin vuoden aikana suomalaisia koulutuspolitiikan asiantuntijoita on vieraillut Makedoniassa keskustelemassa ja avaamassa suomalaista koulutusjärjestelmää. Koulutuspolitiikasta keskustelemassa ja koulutuksia pitämässä ovat olleet mm. entinen opetusministeri Krista Kiuru, hänen entinen erityisavustajansa Esa Suominen, koulutuspolitiikan asiantuntijat Juhani Nokela (Tekniikan akateemiset) ja Maria Rytkönen (Työväen sivistysliitto). Suuret kiitokset heille. Ja tietenkin työssä mukana ovat olleet Sorsa-säätiön omat työntekijät Kaija Korhonen ja Samuli Sinisalo. Lisäksi meidän ja yhteistyökumppaneidemme (Olof Palme Center & Friedrich Ebert Stiftung) järjestämiin ja sponsoroimiin koulutuksiin ja työpajoihin on vuosien varrella osallistunut satoja nuoria sekä kansalaisjärjestöistä että poliittisista nuorisojärjestöistä – ja monissa koulutuksissa on käsitelty myös koulutuspolitiikkaa.

 

Olemme hyvin ilahtuneita siitä, että Makedonian uusi hallitus ottaa koulutuksen uudistamisen vakavasti ja sanojensa mukaan pyrkii mm. koulutuksen kautta luomaan pohjaa yhteiskunnan vakauttamiselle. Nyt kun mahdollisuuksien ikkuna Makedonian koulutusjärjestelmän uudistamiseen ja yhteiskunnan ohjaamiseen pitkäjänteiselle demokraattiselle uralle on auki, tulisi myös kansainvälisen yhteisön ja yhteistyökumppaneiden tarttua tähän tilaisuuteen ja vahvistaa solidaarisuuttaan.

 

-Samuli Sinisalo

Samuli Sinisalo on kehitystalouden maisteri, joka vastaa Sorsa-säätiön ”Demokratian tukeminen monietnisessä Makedoniassa” -hankkeesta, joka on vahvistanut Makedonian kansalaisyhteiskuntaa vuodesta 2008 lähtien.

Jaa: Facebook · LinkedIn · Twitter