Makedonia – Nuoret huolissaan tulevaisuudesta

Makedonia on maa, jolla on paljon ongelmia ratkaistavanaan. Viime aikoina olemme päivittäneet paljon maan poliittisesta kriisistä. Nyt tilanne sillä saralla on helpottanut, mutta työt jatkuvat. Sorsa-säätiö on työskennellyt Makedoniassa noin kymmenen vuotta kansalaisyhteiskunnan, demokratian ja monikulttuurisuuden vahvistamiseksi. Työn tuloksena maahan on perustettu Monikulttuurinen Nuorisofoorumi, eli ”Platform for Multiculturalism.” Kyseessä on neljäntoista kansalaisjärjestön yhteenliittymä, joka käy julkista keskustelua ja kouluttaa jäseniään kansalaisvaikuttamisen ja demokratian aloilla. Foorumin tavoitteena on käydä keskustelua Makedonian tilanteesta, erityisesti nuorten ja monikulttuurisuuden näkökulmasta.

Nuorisofoorumi on toiminut kolme vuotta, ja tänä aikana foorumin aktiivit ovat kouluttautuneet, osallistuneet julkiseen keskusteluun ja kampanjoineet paremman tulevaisuuden puolesta Makedoniaan. Viime syksyn ja kuluneen talven aikana Nuorisofoorumin aktiivit pureutuivat heidän mielestä relevanteimpiin haasteisiin, joista he yhteisten koulutusten kautta kirjoittivat kaksi politiikkapaperia heitä huolestuttaneista aiheista. Ensimmäinen aihe on nuorten maastamuutto.

Suurimpia syitä maastamuuttoon on työttömys. Makedoniassa alle 25-vuotiailla on yli työttömyys on yli 50% ja 25-29 -vuotiailla hieman vajaa 50%. 30-64 -vuotiaillakin työttömyys on yli 20%. Työttömyyden lisäksi tarjolla olevan koulutuksen huono laatu ajaa nuoria maasta pois.

Makedoniassa ei ole tehty väestönlaskentaa sitten 2000-luvun alun. Tarkkaa tietoa maasta muuttaneiden määrästä ei ole, mutta arviot vaihtelevat 230 000:sta aina 600 000:een viime vuosikymmeninä. Reilun kahden miljoonan asukkaan maalle tämä siis tarkoittaa 10-20% koko väestöstä! Seuraukset koko maan kehitykselle ovat valtavat.

Nuorisofoorumin aktiivit esittävätkin neljää toimenpidettä, jotka parantaisivat nuorten – ja siten koko Makedonian – tilannetta:

1) Nuorten edustajia pitäisi kuulla nuoria koskevaa lainsäädäntöä valmisteltaessa.

2) Maassa pitäisi suorittaa väestönlaskenta, jotta väestönkehityksestä saataisiin luotettavaa tietoa.

3) Julkisen sektorin pitäisi pyrkiä parantamaan nuorten työllisyystilannetta (youth employment stimulation).

4) Hallituksen olisi rakennettava ohjelma, joka rohkaisee paluumuuttoa ulkomailta Makedoniaan. Tavoitteena on rakentaa elämän- ja uramahdollisuuksia työikäisille nuorille, jotka ovat asuneet vuosia ulkomailla.

Kunnianhimoisi, mutta sitäkin tärkeämpiä tavoitteita. Nuorisofoorumi ja sen jäsenjärjestöt jatkavat työtään näiden teemojen edistämiseksi Makedoniassa.

Koko policy paper on luettavissa tästä:
Policy Paper 1 – Youth Emigration

 

-Samuli Sinisalo

Samuli Sinisalo on kehitystalouden maisteri, joka vastaa Sorsa-säätiön ”Demokratian tukeminen monietnisessä Makedoniassa” -hankkeesta, joka on vahvistanut Makedonian kansalaisyhteiskuntaa vuodesta 2008 lähtien.

 

Jaa: Facebook · LinkedIn · Twitter