Makedonian sananvapaustilanne on heikentynyt EU-näkymistä huolimatta

Makedonian EU-integraatiota on vauhditettu käynnistämällä korkean tason liittymisvuoropuhelu Makedonian hallituksen ja EU:n komission välillä maaliskuussa 2012. Komission mukaan tarkoituksena on piristää EU:n liittymiseen vaadittavaa uudistusprosessia,  vahvistamalla luottamusta ja edistämällä maan eurooppalaisia tulevaisuudennäkymiä. Korkean tason vuoropuhelu keskittyy viiteen osa-alueeseen: median ilmaisuvapauden suojaaminen; lainvoiman vahvistaminen; julkisen hallinnon uudistaminen; vaaliprosessien parantaminen ja markkinatalouden kehittäminen. Siinä keskustellaan myös maan naapuruussuhteista.

Viimeksi julkaistussa edistymisraportissa 10.10.2012 komissio suositti jälleen jäsenyysneuvottelujen avaamista Makedonian kanssa, koska maa on edistynyt uudistuksissaan. Raportissaan uudistusten täytäntöönpanosta 16.4. komissio jälleen totesi toimenpiteitä tapahtuneen niiden tavoitteiden saavuttamiseksi, jotka korkean tason vuoropuhelussa on asetettu.

Tuore raportti huomioi joulukuun 24. päivänä 2012 alkunsa saaneen poliittisen kriisin ja sen seurauksena syntyneen institutionaalisen kriisin. Oppositio jätti parlamentin vastalauseena sille, että sen kansanedustajat heitettiin väkivaltaisesti ulos parlamentista budjettiäänestyksen ajaksi. Kriisi ratkaistiin EU:n väliintulolla maaliskuun 1. päivä.

Kriisiä voidaan pitää maan demokratian käänteisen kehityksen kulminaationa, mutta tätä kehitystä komissio kommentoi raportissaan hyvin vähäsanaisesti.  Makedonian demokratian taantumassa yksi suurimmista huolenaiheista on ollut mediavapauksien ja sananvapauden kaventuminen. EU:n raportissa todetaan, että on olemassa jatkuva huolenaihe toimittajien itsesensuurista, toimittajien heikoista oikeuksista työssään ja yleisön oikeuksista objektiiviseen tiedonsaantiin.

Vasta demokratisoituvassa Makedoniassa toimittajat eivät vielä koskaan ole täysin sisäistäneet rooliaan vallan vahtikoirana vaan pitäneet itseään osana eliittiä ja sortuneet aina jonkun asteiseen itsesensuurin vallanpitäjien eduksi. Joka tapauksessa tilanne on nykyhallituksen aikana dramaattisesti huonontunut.

Yhdysvaltain ulkoministeriön vuoden 2012 ihmisoikeusraportti Makedoniasta valottaa tilannetta komission raporttia avoimemmin. Sanan- ja lehdistönvapautta koskevassa osiossaan raportti toteaa hyvin selväsanaisesti, että ”perustuslaki mahdollistaa sananvapauden käyttämisen; kuitenkaan hallitus ei aina ole näyttänyt toteen kunnioitusta tämän oikeuden käyttämiseksi, ja hallituksen painostus mediaa kohtaan on jatkuva ongelma”.

Raportin mukaan toimittajat ovat kokeneet painostusta hallitusmyönteisten näkökulmien raportoimiseen tai muuten he menettävät työnsä.  Suurimpana mainostilan ostajana hallitus on käyttänyt myös taloudellisia painostuskeinoja pakottaakseen toimittajat raportoimaan hallituksen linjan mukaisesti. Hallitus painostaa median ja toimittajat harjoittamaan itsesensuuria.

Yleisön oikeuksista objektiiviseen tietoon samainen raportti toteaa, että vuonna 2012 hyvin rajallinen määrä itsenäisiä mediakanavia oli aktiivisia ja toi esiin erilaisia näkökulmia ilman rajoituksia. Nämä kanavat toimivat erityisesti netissä.

Raportissa todetaan myös, että hallitus suosi mainostilan ostajana kanavia ja toimittajia, jotka se koki ystävällisiksi. Myös komission edistysraportti toteaa, että edistystä ei ole tapahtunut hallituksen mainonnan läpinäkyvyyden kasvattamiseksi.

Makedonian valtaeliitin todellista halukkuutta liittyä EU:n on ehditty epäillä. Makedonian kansalle korkean tason dialogi, ja sen todelliset saavutukset (ja puutteet) voivat jäädä hämäränpeittoon vähäisen riippumattoman tiedonsaannin vuoksi. Maan demokratisoitumisen kannalta tilanne on kestämätön, sillä Makedonian tulevaisuus riippuu pitkälti EU-näkymistä ja vastuullisista vallanpitäjistä, joiden tekojen tulee olla kansalaisten arvioitavina.

Jaa: Facebook · LinkedIn · Twitter