Vihreä jälleenrakennus ja sosialidemokratia

"Ilmastonmuutoksesta on tullut yhteiskunnallisiin mullistuksiin, kuten sotiin ja pakolaiskriiseihin vaikuttava näkymätön käsi." Miten koronapandemiasta noustaan vastaamaan ympäristökatastrofiin? Tätä pohtii saksalaisen FES-ajatuspajan Matthias Jobelius ja haastaa Euroopan edistyksellisiä toimijoita ja sosialidemokraatteja nostamaan ympäristöpolitiikkansa kunnianhimon tasoa ja muutoksen syvyyttä.

Julkaisussaan Vihreä jälleenrakennus ja sosialidemokratia – ilmastoneutraalin Euroopan ohjelmalliset haasteet saksalaisen FES-ajatuspajan Matthias Jobelius hahmottelee minkälaisia poliittisia muutoksia ympäristökatastrofi vaatii sekä ajatuksen että toiminnan tasolla erityisesti sosialidemokraateilta ja muilta edistyksellisiltä liikkeiltä. Miten Euroopan poliittinen pelikenttä muuttuu ja mihin vihreän kehityksen ohjelma riittää? Tässä esseessä saksalaisen Jobelius kysyy tärkeitä kysymyksiä ja hahmottelee myös vastauksia niihin. Edistyksellisten liikkeiden tulee olla rohkeita ja nostaa ympäristöpolitiikan kunnianhimoa nykyisestä konservatiivisten toimijoiden asettamasta tasosta.

Jobeliuksen mukaan edistyksellisen muutoksen on perustuttava perusteelliseen ohjelmatyöhön ja ympäristökriisin ratkaisujen on oltava oikeudenmukaisia ja nivouduttava hyvän elämän edellytyksiin. Ne voivat myös pohjautua sosialidemokraattien perinteisille vahvuusalueille, kuten työelämän sääntelyyn. Tämä kuitenkin vaatii perusteellista valmistelua ja rohkeutta vanhojen ajattelumallien, kuten kasvuriippuvuuden, uudelleenarviointiin.

Julkaisu on luettavissa myös ISSUUSSA

Julkaisu on osa Kalevi Sorsa -säätiön Ihmisen toiminnan vaikutukset maapallolle -hanketta (2019–2023), joka tarkastelee ekologisen kriisin syitä ja yhteiskunnallisia seurauksia sekä pyrkii löytämään oikeudenmukaisia ratkaisuja yhteiskuntien saattamiseksi kestävälle uralle. Alkuperäinen teksti on julkaistu toukokuussa 2020 nimellä GREEN RECOVERY AND SOCIAL DEMOCRACY – Programmatic Challenges for a Climate-neutral Europe, osana Friedrich Ebert -säätiön Perspectives julkaisusarjaa.

LISÄTIETOJA:

Hankevastaava Samuli Sinisalo,
samuli.sinisalo(at)sorsafoundation.fi,
puh. 040 70 50 398

Ajatuksia yhteiskunnasta podcastissa aiheesta keskustelevat SAK:n ekonomisti Anni Marttinen, SDP:n kansanedustaja Matias Mäkynen ja Sorsa-säätiön hankevastaava Samuli Sinisalo.

Jaa: Facebook · LinkedIn · Twitter