Emeritusprofessori Matti Tuomala pitämässä esitelmää Oodi-kirjaston Maijansalissa.

Matti Tuomala: Samasta tulosta pitäisi maksaa saman verran veroa

Kalevi Sorsa -säätiö järjesti ensimmäisen Veroareena-seminaarin Helsingin Oodi-kirjastossa helmikuussa 2023 teemalla eriarvoisuus ja verotus. Taloustieteen emeritusprofessori Matti Tuomala käsitteli Veroareenan esitelmässään verotuksen roolia tuloerojen taustalla. Lisäksi hän esitti, miten Suomen verotusta voitaisiin muuttaa progressiiviseksi myös suurituloisille pääomien omistajille. Tuomalan esitelmän voi katsoa säätiön YouTube-kanavalta.

Tampereen yliopiston taloustieteen emeritusprofessori Matti Tuomalan esitelmä perustui hänen ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) erikoistutkija Marja Riihelän artikkeliin, joka julkaistiin viime lokakuussa Eriarvoisuuden tila Suomessa 2022 -raportissa. Se käsittelee tulo- ja varallisuuserojen kehitystä Suomessa 1980-luvun lopulta alkaen sekä veromuutosten roolia kehityksen taustalla (ks. myös tämä blogi). 

Tuomala nosti esiin, että Esko Ahon hallituksen toteuttama verouudistus vuonna 1993 oli ”lumipalloilmiön” käynnistänyt käännekohta, jonka jälkeen varallisuus on keskittynyt yhä harvemmille. ”Listaamattomien osakeyhtiöiden omistajille tarjottiin kannustin kirjata korkeamman veroasteen ansiotulot alhaisemman veroasteen pääomatuloksi”, kuvasi Tuomala muutoksen merkitystä. 

Tuolloin siirryttiin niin kutsuttuun eriytettyyn tuloverotukseen. Muutoksessa muun muassa palkkoja ja eläkkeitä koskeva ansiotuloverotus säilyi progressiivisena, mutta pääomatuloverotuksesta tuli pitkälti tasaverotusta, jossa veroaste pysyy samana tulojen kasvaessa. 

Tuomalan esittelemät tilastot osoittavat, että pääomatulot keskittyvät suurituloisimmalle prosentille ja siellä erityisesti suurituloisimmalle promillelle. Heillä pääomatulojen osuus kokonaistuloista on kasvanut 1993 verouudistuksen jälkeen. Sittemmin verotus ei ole ollut Suomessa enää kokonaisuutena progressiivista, sillä suurituloisilla pääomatuloja verotetaan matalammin kuin vähemmän tienaavien ansiotuloja (ks. myös tämä tuore tutkimus ja sen liitetaulukot). 

Tuomalan mukaan siirtyminen kohti yhtenäistä tuloverotusta olisi ratkaisu progression palauttamiseksi: ”Selkein keino on omaksua periaate samasta tulosta sama vero”. 

*** 
Veroareena on jatkossa vuosittain järjestettävä verotuksen ajankohtaisia kysymyksiä tarkasteleva foorumi, joka on suunnattu talouden ja verotuksen asiantuntijoille sekä päätöksentekoon osallistuville. Seuraava Veroareena järjestetään alkuvuodesta 2024.  

Vuoden 2023 Veroareenassa esitelmän pitivät Tuomalan lisäksi poliittisen taloustieteen tutkija ja vanhempi lehtori David Hope Lontoon King’s Collegesta (ks. video esitelmästä täältä), professori Kaisa Kotakorpi verotutkimuksen huippuyksiköstä (ks. video täältä), professori Pekka Nykänen Tampereen yliopistosta (video julkaistaan lähiaikoina) sekä VTT Anna Rajavuori Kalevi Sorsa -säätiöstä (ks. video täältä). 

Lisäksi Veroareenan debateissa puhuivat liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd.), kansanedustaja Matias Marttinen (kok.), vero-osaston osastopäällikkö Terhi Järvikare ja säätiön toiminnanjohtaja Lauri Finér. 

Jaa: Facebook · LinkedIn · Twitter