Millainen oli säätiön vuosi 2020? Tutustu toimintakertomukseen

Jaa: Facebook · LinkedIn · Twitter

Kalevi Sorsa -säätiö on sosialidemokraattiseen arvopohjaan nojaava ajatushautomo, joka tuottaa soveltavaa tutkimustietoa yhteiskunnallisista aiheista. Ruokimme keskustelua siitä, mitä vapauden, tasavertaisuuden, solidaarisuuden ja demokratian yhdistävä yhteiskuntapolitiikka voisi olla tänään ja tulevaisuudessa. Vaalimme avoimuutta ja julkaisemme vuosittain toimintakertomuksemme, josta käy ilmi myös säätiön rahoitusrakenne.

Toimintakertomuksen voi lukea tästä.

Vuonna 2020 säätiö jatkoi vuonna 2019 alkaneita tutkimusprojekteja ”Eriarvoisuuden vähentäminen” ja ”Ihmisen toiminnan vaikutukset maapallolle” sekä ulkoministeriön rahoittamaa vuosia jatkunutta demokratiatyötä Länsi-Balkanilla. Kaikki vuoden 2020 toiminta ei ole rajoittunut näiden painopisteiden puitteisiin. Keskustelu säätiön aiempien toimintavuosien julkaisuista on ilahduttavasti jatkunut ja säätiö on osallistunut tarpeen mukaan ajankohtaiskeskusteluun.

Hankevastaava Maija Mattilan vetämän ”Eriarvoisuuden vähentämisen” teema-alueen osalta vuoden kohokohta oli kattavan Eriarvoisuuden tila Suomessa 2020 -raportin julkistaminen elokuussa.

Hankevastavaa Samuli Sinisalon koordinoiman ”Ihmisen toiminnan vaikutukset maapallolle” teema-alueen julkaisuissa käsiteltiin muun muassa työajan lyhentämisen ekologisia vaikutuksia. Työmarkkinoiden sääntely saattaisi olla työväenliikkeelle toimiva ja luontainen keino myös ympäristökriisiin vaikuttamiseen.

Vuonna 2020 säätiön demokratyö laajentui hankekoordinaattori Camilla Lohenojan johdolla Pohjois-Makedoniasta myös Albaniaan ja Bosnia-Hertsegovinaan.

Globaali koronapandemia vaikutti säätiön työhön siten, että kansainvälinen yhteistyö toteutettiin etäyhteyksin ja tilaisuuksia järjestettiin aiempaa vähemmän. Pandemia ei kuitenkaan vaikuttanut esimerkiksi julkaisujen määrään, ja podcasteja julkaistiin ennätysmäärä. Loppukeväästä toteutettiin blogisarja, jossa käsiteltiin koronapandemian vaikutuksia useista eri näkökulmista.

Vuoden 2020 loppu oli säätiössä henkilövaihdosten aikaa. Marraskuussa uudessa tehtävässä talous- ja hallintosihteerinä aloitti Margolit Mihlin ja joulukuussa tutkijaksi rekrytoitiin filosofian tohtori Mikko Lievonen koronan jälkeistä yhteiskuntapolitiikkaa tarkastelevaan hankkeeseen. Säätiön uudeksi toiminnanjohtajaksi valittiin hallintotieteiden tohtori Pauli Rautiainen, joka aloitti tehtävässä vuoden 2021 alussa Kaisa Vatasen siirryttyä toisiin tehtäviin.

Säätiön tuloista noin puolet muodostui opetus- ja kulttuuriministeriön poliittisia puolueita lähellä olevien ajatuspajojen tuesta (yleisavustus) ja ulkoministeriön tuesta demokratiatyöhön Länsi-Balkanilla (erityisavustus). Noin puolet säätiön tuloista tuli yksityisistä lähteistä. Palkansaajasäätiö tuki vakiintuneeseen tapaan vuonna 2020 säätiön yhteiskuntatutkimusta merkittävällä yleisavustuksella. Pienempiä avustuksia yhteiskuntatutkimukseen ja muuhun toimintaan säätiölle myönsivät Tradeka-yhtymä, Riihi säätiö, Kansan Sivistysrahasto, Työväen Opintorahasto sekä Tampereen työväenyhdistys. Kaikille rahoittajille kuuluu kiitos toiminnan mahdollistamisesta ja kehittämisestä.

Jaa: Facebook · LinkedIn · Twitter