Janne M. Korhonen ja Anna Rajavuori: Mitä reilu siirtymä tarkoittaa ja miksi se pitää toteuttaa?

Kalevi Sorsa -säätiö järjesti toukokuussa Reilun siirtymän retriitin nuorille. Kalevi Sorsa -säätiön oikeudenmukaisen siirtymän asiantuntija Janne M. Korhonen ja eriarvoisuuden vähentämisen hankevastaava Anna Rajavuori puhuivat reilun siirtymän tavoitteista ja ratkaisuista oikeudenmukaisuuden edistämiseksi. Esityksen tallenteen voi nyt katsoa säätiön Youtube-kanavalta.

Keskustelu reilusta siirtymästä alkoi, kun pohjoisamerikkalainen ay-liike huolestui vihreän siirtymän oikeudenmukaisuudesta 1990-luvulla. Juuri ammattiliittojen ansiosta YK:n ilmastopolitiikkaan integroitiin vaade siirtymän oikeudenmukaisuudesta. Myös Euroopan unionin vihreän kehityksen ohjelmaan sisältyy nykyään oikeuden­mukaisuusperiaate, ja Suomessa oikeudenmukaisuuden tavoite on kirjattu 2022 voimaan tulleeseen ilmastolakiin.

Oikeudenmukaisen siirtymän periaatteeseen kuuluu, että mikään alue tai ihmisryhmä ei saa kärsiä siirtymästä kohtuuttomasti. Vihreässä siirtymässä tulee tunnistaa ja huomioida ilmastonmuutoksen ja luontokadon sekä niitä estävän ympäristö- ja ilmastopolitiikan epätasaiset tai epäoikeudenmukaiset sosiaaliset, ekologiset ja taloudelliset vaikutukset.

Vaikka teknologia voi auttaa ympäristöongelmien ratkaisemisessa, teknologian kehitys ja tekniikan voimien jatkuva kasvu ovat suuri syy siihen, että ympäristötuho on edennyt näin pitkälle ja uhkaa ihmiskunnan tulevaisuutta. Kestävän yhteiskunnan ongelma on se, kuinka ihmiskunta voi elää rajallisella planeetalla kasvavien voimien kanssa tuhoamatta itseään.

Jotta ilmastonmuutoksen ja luontokadon etenemistä voidaan hidastaa, tarvitaan yhdessä sovitut rajat ihmisten ja koneiden voimien käytölle sekä kulutukselle. Yksi tehokas tapa toteuttaa rajoja käytännössä on progressiivinen verotus, joka sekä vähentää tuloeroja että mahdollistaa tulonsiirtoja ja ympäristötoimien rahoittamista.

Yksi keino ympäristötoimien aiheuttaman taloudellisen eriarvoisuuden tasaamiseksi on myös esimerkiksi hiiliosinko eli hiileen perustuvien verotuottojen palauttaminen syrjäseuduilla asuville ihmisille, jotka kärsivät siirtymän aiheuttamasta rakennemuutoksesta eniten.

Katso koko esityksen tallenne säätiön YouTube-kanavalta.

Jaa: Facebook · LinkedIn · Twitter