Norjan Työväenpuolue lähellä vaalivoittoa

· Eetu Kinnunen

Jaa: Facebook · LinkedIn · Twitter

Norjassa käydään suurkäräjävaalit syyskuun alussa. Sosiaalidemokraattinen Työväenpuolue on ollut vallassa vuodesta 2005 alkaen ja nyt sillä on mahdollisuus pidentää valtakauttaan kolmannella vaalikaudella.

Hallitseva koalitio koostuu Työväenpuolueesta, Keskustasta ja Sosialistisesta vasemmistopuolueesta. Ennen vuotta 2005 Työväenpuolue teki harvoin yhteistyötä sosialistien kanssa ja Keskustalle läheisimmät puolueet löytyivät poliittisen kartan oikealta puolelta. Ruotsin Sosiaalidemokraattisen puolueen tavoin Työväenpuolue pystyi muodostamaan hallituksen yksinään usean vuosikymmenen aikana.

Tällä hetkellä Keskusta ja Vasemmistopuolue keräävät harmillisen vähän kannatusta Työväenpuolueen näkökulmasta. On arvioitu, että näille kahdella puolueella voisi olla vaikeuksia jopa ylittää suurkäräjävaaleissa tarvittava neljän prosentin äänikynnys.
Sosialistien ja Keskustan heikot kannatusluvut eivät ole ainoa asia, joka aiheuttaa Työväenpuolueelle päänvaivaa. Hallituskoalition sisällä on nähtävissä erimielisyyksiä poliittisessa linjassa esimerkiksi energia- ja Eurooppa-politiikassa. Vasemmistopuolue suhtautuu varsin kriittisesti Euroopan talousaluetta ja Euroopan unionia kohtaan, kun taas Keskusta haluaa Norjan irtautuvan Schengen-alueesta. Työväenpuolue haluaa olla mukana Eurooppa-projektissa ja ei siten kannata näitä merkittäviä muutosehdotuksia. Toisaalta tilanne ei ole yhtään helpompi oikealla, koska myös kahden suurimman oikeistopuolueen, Konservatiivipuolueen ja populistisen Edistyspuolueen, välillä on eroja.

Kuten Ruotsissa myös Norjassa Työväenpuolue joutuu pohtimaan myös sitä, pitäisikö sen käydä vaalit itsenäisesti ja olisiko siitä jälleen kantamaan hallitusvastuuta yksinään. Sen pitää jatkossa analysoida tarkasti koalition tuomat hyödyt ja haitat puolueen kannalta. Esimerkiksi yhteistyö sosialistien kanssa voi karkottaa puolueen keskiluokkaisia äänestäjiä.

Joka tapauksessa kaikki on vielä Työväenpuolueen omissa käsissä. Vielä keväällä näytti siltä, että Konservatiivipuolue ja Edistyspuolue olivat menossa kohti selvää vaalivoittoa ensi kuun suurkäräjävaaleissa. Myös oikeiston pääministeriehdokas Erna Solberg oli ohittanut Jens Stoltenbergin suosion kannatusmittauksissa. Solbergin johtama Konservatiivipuolue oli onnistuneesti asemoinut itsensä poliittiseen keskustaan. Puolue halusi tietoisesti profiloitua keskiluokan edunvalvojana eikä vain ainoastaan liike-elämän puolestapuhujana.

Viimeisimmissä gallupeissa hallitsevan koalition kannatus on pyörinyt 41 prosentissa kun taas konservatiivien ja populistien yhteiskannatus on ollut noin 43 prosenttia. Tilanne on kuitenkin niin tasainen, että Vasemmistopuolueen ja Keskustan on ylitettävä vähintään äänikynnys, jotta sosiaalidemokraatit pysyisivät kolmannen vaalikauden putkeen pääministeripuolueena.

Vaalipäivä on 9.syyskuuta, joten vaalikamppailusta on enää loppukirivaihe jäljellä. Tämän jälkeen tiedämme jatkaako Jens Stoltenberg pääministerinä vai pitääkö hänen harkita pysyvästi taksikuskin uraa. 

Jaa: Facebook · LinkedIn · Twitter