Onko vaalitavalla merkitystä? Henkilövaalit vai puoluelistat suhteellisissa vaalijärjestelmissä

Krister Lundellin selvityksen mukaan henkilö-, puoluelista ja sekavaalijärjestelmien välillä on eroja äänestäjien vaikutusvallassa, poliittisessa luottamuksessa, äänestäjä-edustaja-suhteessa, kampanjoinnissa/vaalirahoituksessa sekä puoluekurissa.

Lähestulkoon puolet suomalaisista pitää tärkeämpänä ehdokkaan kuin puolueen valintaa. Luottamus puolueita kohtaan on hälyttävän alhainen, eikä siten ole kannattavaa äänestäjien kustannuksella lisätä puolueiden vaikutusvaltaa siihen, ketkä kansanedustajat istuvat eduskunnassa. Siirtyminen ainoastaan puolueen äänestämiseen tai muuhun järjestelmään, jossa puolueen ehdokasjärjestyksellä on merkitystä, johtaisi oletettavasti äänestysaktiivisuuden alenemiseen entisestään, arvioi Lundell.

Toisaalta kansallisen vaalitutkimuksen mukaan noin kolmasosa kansalaisista ainakin jossain määrin on sitä mieltä, että eduskuntavaaleissa tulisi olla mahdollisuus äänestää pelkästään puoluetta. Lundellin mukaan tämä toive voitaisiin hyvin huomioida lisäämällä puoluelistoille yksi lisänumero puolueäänelle, jolla ei äänestetä ehdokasta. Mahdollisuus äänestää pelkkää puoluetta lisäisi äänestäjän valinnanmahdollisuuksia ja sillä voisi hyvinkin olla äänestysaktiivisuutta aktivoiva vaikutus.

Krister Lundell: Onko vaalitavalla väliä (pdf)

Jaa: Facebook · LinkedIn · Twitter