29.1.2013 Östersjökonferens: Facklig-politisk samverkan mot ungdomsarbetslöshet

I samband med Arbetarrörelsens nordiska samarbetskommitté SAMAK:s årsmöte i Helsingfors ordnas ett Östersjöseminarium med fokus på ungdomsarbetslösheten och facklig-politisk samverkan 29.1.2013 kl. 9-14.

Du kan följa med seminariet och skicka in dina kommentarer och frågor på adressen www.live.sdp.fi

SAMAK ordnar seminariet i samarbete med Kalevi Sorsa -fonden, svenska A-smedjan och tyska Friedrich-Ebert-Stiftungs nordiska kontor.

PROGRAM

09.00     Inledning
Jutta Urpilainen, partiordförande, SDP, Finland

09.10     Utvecklingen och samarbetet runt Östersjön
Erkki Tuomioja, Finlands utrikesminister

09.25     Gästtalare: Det progressiva perspektivet i Europa .
Sigmar Gabriel, partiordförande, SPD, Tyskland

Tema 1: Hur löser vi ungdomsarbetslösheten? Med fri rörlighet?

Ungdomsarbetslösheten är ett paneuropeiskt problem, men det finns stora skillnader runt Östersjön. Vilka är skillnaderna och vad beror de på? Är arbetskraftens fria rörlighet en dellösning på arbetslösheten? Har vi en vision om en gemensam arbetsmarknad runt Östersjön och vilka problem stöter vi på? Hur ser lösningarna ut och vad kan vi lära av varandra?

09.50     Introduktion och inledande anförande
Moderator Kaisa Penny, ordförande, ECOSY – Young European Socialists

10.00    Paneldebatt
Boguslaw Liberadzki, vice partiordförande, SLD, Polen MP Europaparlamentet
Camilla Gunell, partiordförande, Socialdemokraterna, Åland
Lasse Thörn, chef för arbetslivsenheten, LO, Sverige
Monika Arvidsson, utredningschef, A-smedjan, Sverige

11.00    Gruppdiskussioner landsvis

11.30    Avslutande kommentarer

11.40-11.50  Paus

11.50-12.00 EU-Valet 2014
Achim Post, generalsekreterare, PES

Tema 2: Hur skall facket och partierna jobba tillsammans?

Hur jobbar partierna och facket bäst tillsammans för att åtgärda arbetsmarknadsfrågor? Hur organiserar vi samarbetet? Hur ska vi driva den praktiska politiken strategiskt och praktiskt? Vilka är möjligheterna och hindren.

12.00     Introduktion
Moderator Gero Maaß, direktör, Friedrich Ebert Stiftung Stockholm

12.05    Inledande anförande
Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande, LO, Sverige

12.20    Paneldebatt
Harri Taliga, ordförande, EAKL, Estland
Gerd Kristiansen, vice ordförande, LO, Norge
Mogens Jensen, vice ordförande, Socialdemokraterna, Danmark
Reijo Paananen, partisekreterare, SDP, Finland
Wolfgang Schroeder, statssekreterare, Bundesland Brandenburg, Tyskland

13.10    Gruppdiskussioner landsvis

13.40    Avslutande kommentarer

13.50     Sammanfattning och avslutning

Jaa: Facebook · LinkedIn · Twitter