Pamfletti: EU:n tasa-arvopolitiikkaan U-käännös

Euroopan Unionin (EU) tasa-arvopolitiikka on ollut hukassa vuoden 2008 talous- ja eurokriisin jälkeen. Sitä ennen EU edisti vahvemmin sukupuolten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta EU-jäsenmaissa, mutta tällä hetkellä tasa-arvo on jäänyt talouskuripolitiikan jalkoihin. Naiset ja EU -pamfletissa (Kalevi Sorsa -säätiö ja Demarinaiset) tasa-arvokysymyksiä EU:ssa analysoivat Anna Elomäki, Zita Gurmai, Teea Kortetmäki, Miapetra Kumpula-Natri, Kevät Nousiainen, Kaisa Penny (toim.) ja Outi Viitamaa-Tervonen.

Euroopan unioni mielletään usein vahvana tasa-arvotoimijana, joka edistää sukupuolten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta jäsenmaissaan muun muassa lainsäädännön ja hankerahoituksen avulla. Pitkään tämä on ollut totta. Myös Suomessa EU:n tasa-arvon ja syrjinnän vastainen lainsäädäntö on merkittävästi vaikuttanut kansalliseen tasa-arvopolitiikkaan: EU-lainsäädännön myötä Suomeen saatiin esimerkiksi välillisen ja välittömän syrjinnän käsitteet sekä yhdenvertaisuuslaki. Viimeisen vuosikymmenen valossa ajatus EU:sta vahvana tasa-arvotoimijana on kuitenkin syytä kyseenalaistaa. 

Talous- ja eurokriisin myötä tasa-arvo ja sosiaaliset kysymykset laajemmin ovat joutuneet sivuun. Talous ja jäsenmaiden finanssi- ja talouspolitiikan valvonta ovat saaneet yhä merkittävämmän sijan EU:n agendalla. Jäsenmaita on myös ohjeistettu – ja kriisimaiden tapauksessa velvoitettu – tekemään tasa-arvoa heikentäviä leikkauksia ja rakenteellisia uudistuksia.

“Tasa-arvokysymysten jääminen taka-alalle on huolestuttavaa ja vaikuttaa suoraan myös eurooppalaisten yhteiskuntien tasa-arvokehitykseen. Haluammekin tällä pamfletilla nostaa tasa-arvopolitiikan merkityksen suomalaiseen vaalikeskusteluun” toteaa julkaisun toimittaja Kaisa Penny.

“EU:ssa päätetään jo nyt suuresta osasta työelämälainsäädäntöön, talouteen ja yhdenvertaisuuteen liittyvistä asioista, joilla on suora vaikutus myös suomalaisiin naisiin. Unionin tulevaisuutta pohdittaessa on tasa-arvokysymykset nostettava vahvemmin esiin ja talouspolitiikka on saatava parempaan tasapainoon muun unionin kehityksen kanssa” summaa Penny julkaisun viestiä.

Pamfletissa kuusi tutkijaa ja asiantuntijaa analysoivat EU:n tasa-arvopolitiikan kehitystä. Julkaisun kirjoittajat ja artikkelit ovat seuraavat.

Kaisa Penny: Johdanto

Anna Elomäki: Euroopan unionin tasa-arvopolitiikka – rakentamisesta purkamiseen?

Outi Viitamaa-Tervonen: Palkkatasa-arvoon on vielä matkaa

Mia-Petra Kumpula-Natri: Työn ja perheen yhteensovittaminen – Eurooppalaisia ja henkilökohtaisia kokemuksia

Kevät Nousiainen: Kansainvälinen oikeus ja naisiin kohdistuvan väkivallan kielto

Zita Gurmai: Tulevaisuuden on oltava feministinen!

Pamfletin julkaisutilaisuus pidetään maanantaina 5.6.2019 Luonnontieteellisessä museossa (Pohjoinen Rautatiekatu 13) Helsingissä klo. 16:30—18.30. Julkkareihin on vapaa pääsy, tervetuloa!

Naiset ja EU-pamfletti on luettavissa tästä linkistä.

Issuu -muodossa julkaisu on luettavissa tästä linkistä.


Lisätiedot:

Kaisa Penny, p. 040 721 7212, kaisa.penny@sorsafoundation.fi

Roosa Pöyhönen, p. 040 7366 727, roosa.poyhonen@sdp.fi

Jaa: Facebook · LinkedIn · Twitter