Parempaa sosiaaliturvaa

Ville Kopran ja Heidi Lehikoisen toimittama raportti avaa nykyisen sosiaaliturvajärjestelmän ongelmakohtia ja pohtii niihin ratkaisuja. Sosiaaliturvaa käsitellään puheenvuorossa laajasti osana yhteiskuntaa. Tarkasteltavana ovat palvelujen, toimeentuloturvan ja muiden taloudellisten etuuksien lisäksi sosiaaliturvan hyvä hallinto, etuuksien järjestämisvastuu ja rahoitus sekä joiltain osin myös verotus ja byrokratia. Puheenvuorossa esitetään 40 ensimmäistä sosiaaliturvan parannusehdotusta.

Jaa: Facebook · LinkedIn · Twitter