Personval eller slutna partilistor: spelar det någon roll?

Kirjoittaja Kalevi Sorsa -säätiö Kalevi Sorsa -säätiö

Krister Lundells utredning påvisar att det är skillnad mellan personval, partival och blandsystem vad gäller väljarnas inflytande, politiskt förtroende, relationen mellan väljare och deras representanter, kampanjarbete/valfinansieringen och partidisciplin.

Närmare hälften av medborgarna i Finland betraktar valet av kandidat som viktigare än valet av parti. Förtroendet för partierna är redan alarmerande lågt och det är inte lönt att på väljarnas bekostnad öka partiernas inflytande över vilka ledamöter som sitter i riksdagen. En övergång till att rösta på endast parti eller ett system där partiernas rangordning av kandidaterna har betydelse skulle förmodligen sänka valdeltagandet ytterligare.

Å andra sidan visar den nationella valundersökningen att ungefär en tredjedel av medborgarna åtminstone i någon mån tycker att det i riksdagsval borde vara möjligt att rösta på endast parti. Denna önskan kunde enligt Lundell mycket väl beaktas genom att på partilistorna införa ett nummer för partiröst utan val av kandidat. Möjligheten att endast rösta på parti ökar väljarens valmöjligheter och kan mycket väl ha en för valdeltagandet stimulerande effekt.

Krister Lundell: Personval eller partilistor (pdf)