Piketty ja perintövero

Suomessa käytiin joulupyhien keskellä suuri perintöverokeskustelu. Se lähti liikkeelle Onvest-konsernin omistajan Maarit Toivanen-Koiviston ilmoitettua Helsingin Sanomissa (23.12), että hän pakenee perheensä kanssa korkeaa lahja- ja perintöveroa Portugaliin.

Suomessa käytiin joulupyhien keskellä suuri perintöverokeskustelu. Se lähti liikkeelle Onvest-konsernin omistajan Maarit Toivanen-Koiviston ilmoitettua Helsingin Sanomissa (23.12), että hän pakenee perheensä kanssa korkeaa lahja- ja perintöveroa Portugaliin.

Kokoomuksen Sampsa Kataja reagoi Toivanen-Koiviston lausuntoon vaatimalla, että perintöverosta luopumista on selvitettävä. Perintövero leimattiin keskustelussa ylipäätään historialliseksi jäänteeksi, joka ajaa työteliäitä perheyrittäjiä ulkomaille.

On helppo olla samaa mieltä siitä, että perintövero ei saisi liikaa vaikeuttaa suomalaisten perheyritysten sukupolvenvaihdoksia. Toisaalta asiantuntijat katsoivat Toivanen-Koiviston liioitelleen nykymuotoisen perintöveron tasoa. Suunnittelemalla sukupolvenvaihdos hyvin voidaan nykyinenkin perintövero saada huojennettua kohtuulliseksi. Kriitikot huomauttivat myös, että jos rikkaat perheyrittäjät vapautetaan perintöveroista, jäävät verot pieni- ja keskituloisten maksettavaksi.

***

Minut perintöveron poistamista vaatinut keskustelu yllätti, sillä vuoden 2014 suuri tietokirjatapaus oli ranskalaisekonomisti Thomas Pikettyn kirja Capital in the 21st Century. Menestysteoksessaan Piketty ennustaa laajaan tilastodataan pohjautuen paluuta 1800-luvun yhteiskuntaan, jossa peritty varallisuus määrittelee korostetusti yksilöiden yhteiskunnallista asemaa tulevaisuudessa. Pikettyn mukaan vanhan varallisuuden merkitys korostuu yhteiskunnissa, joissa talouskasvu on hidasta.

Pikettyn kasvupessimismi voidaan toki perustellusti kyseenalaistaa. Jos päätämme valita tuottavien julkisten investointien linjan seuraaville vuosille, Euroopan unioni ei ole väistämättä tuomittu sekulaarin stagnaation eli hitaan kasvun aikakauteen. Pikettyn tilastodata viime vuosikymmenten varallisuuden keskittymisestä ja tuloerojen kasvusta OECD-maissa antaa kuitenkin tukea väitteelle kapitalismin eriarvoistumistendenssistä, joka saattaa luonnehtia politiikkaa tulevina vuosikymmeninä.

***

Amerikkalainen unelma viittaa ideaaliin siitä, että yksilöt pystyvät rikastumaan omalla työllään. Kansainvälisten vertailujen perusteella on kuitenkin selvää, että nykyisin pienempien tuloerojen Pohjoismaat toteuttavat amerikkalaisen unelman ideaalia mahdollisuuksien tasa-arvosta Yhdysvaltoja paremmin.

Pikettyn politiikkasuositusten voi katsoa olevan Pohjoismaisen perinteen mukaisia, eikä Suomessa ole syytä lähteä heikentämään mahdollisuuksien tasa-arvoa poistamalla perintövero.

Kolumni julkaistu Demokraatissa 21.1.2015

Jaa: Facebook · LinkedIn · Twitter