Kasoittain vanhoja käytöstä poistettuja ilmastointilaitteita.

Podcast: Keskustelua kiertotaloudesta: Miten ekologinen siirtymä onnistuu?

Riku Luostari keskustelee BIOS:in ekonomisti Jussi Ahokkaan kanssa ekologisen siirtymän mahdollisuuksista. Suuria yhteiskunnallisia muutoksia on tehtävä jo tällä vuosikymmenellä. Toistuvat kriisit, kuten pandemia ja sota ovat heiluttaneet perinteistä poliittista järjestystä. Silti suomalaisessa poliittisessa keskustelussa halutaan hanakasti palata perinteisiin valtion budjettitasapainon kysymyksiin. Mihin suuntaan menee Suomi ja mihin Eurooppa? Onko meillä sama suunta?

Ahokas käyttää keskuspankkikapitalismin käsitettä kuvaamaan nykyistä poliittisen vallan rakennetta: keskuspankeille on poliittisten päättäjien taholta annettu valta, jota itse ei haluta käyttää. Samalla keskuspankit eivät kuitenkaan itse ole kykeneviä viemään yhteiskuntia esimerkiksi ekologisen siirtymän suuntaan. Jumiutuuko politiikka epäolennaisten kysymysten äärelle, vai löytyykö rohkeutta uudenlaiseen ekologiseen yhteiskuntapolitiikkaan tällä vuosikymmenellä? Minkälainen yhteinen kertomus voi ylittää poliittiset blokkimme?

Keskustelu kytkeytyy Kalevi Sorsa -säätiön vuonna 2022 julkaisemaan tietokirjaan Kiertotalous ja vihreät työpaikat EU:ssa ja sen ulkopuolella.

Kuva: Nach-Noth, Big Stock Photo.

Jaa: Facebook · LinkedIn · Twitter