Professori Teivainen: Yritysvastuu murentaa kapitalismin oikeutusta

· Hildur Boldt

Jaa: Facebook · LinkedIn · Twitter

Yritysvastuupuhe tekee talouden ja yritysten poliittisuuden ilmeiseksi. Se avaa oven vaatimuksille yritysdemokratiasta, väittää maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen Kalevi Sorsa -säätiön keskiviikkona julkaisemassa kirjassa Yritysvastuun umpikuja.

Teivainen viittaa oikeistolaiseen taloustieteilijään Milton Friedmaniin, jonka mukaan yritysvastuu johtaa sosialismiin. Friedmanin mukaan yritysvastuu on kumouksellinen doktriini, koska yritysjohtaja omaksuu julkisen vallan tehtävän, kun se ottaa vastuulleen muuta kuin pelkän voiton tekemisen omistajille. Julkisen vallan tulee olla demokraattisessa ohjauksessa – ja jos talous on demokraattisessa ohjauksessa, se on sosialismia.

Yritysvastuu on Teivaisen mukaan yritysten tapa käsitellä kasvaneita vaatimuksia vastuullisuudesta ja demokratiasta tekemällä taktisia myönnytyksiä. Ne yrittävät näin pitää oven demokraattiselle päätöksenteolle suljettuna.

Teivainen kuitenkin näkee, että demokratiavaatimukset saattavat yritysvastuun myötä lähteä lumipallon tavoin vyörymään, samalla tavalla kuin demokratiaprosessit autoritaarisissa valtioissa ovat lähteneet liikkeelle pienistä myönnytyksistä.

Teivainen kannustaa yritysvallan kriitikkoja ottamaan oppia feministeiltä ja tavasta, joilla he ovat onnistuneet politisoimaan aiemmin yksityiseksi mielletyn perhepiirin ja tuomaan siellä olevat valtarakenteet demokraattisen päätöksenteon piiriin. Samalla tavalla yritykset ja niiden valtarakenteet tulisi politisoida ja tuoda demokraattiseen päätöksentekoon.

Jaa: Facebook · LinkedIn · Twitter