Rahoitusmarkkinat ja Suomi

· Hildur Boldt

Jaa: Facebook · LinkedIn · Twitter

Yhdysvalloista alkanut finanssikriisi levisi lyhyessä ajassa maailmalaajuiseksi taantumaksi. Pankkien rahoitusvaikeudet ovat sittemmin levinneet reaalitalouteen. Markkinatalous on suurimmissa vaikeuksissaan sitten 1930-luvun suuren laman.

Rahoituskriisin kulku on muuttanut talouspolitiikan valtalinjan ajattelua. Vapaa markkinatalous on kohdannut rajansa ja julkiselta vallalta odotetaan vahvaa panostusta laman torjumiseksi. Keskustelu kulkee myös vilkkaana tarpeesta parantaa markkinoiden läpinäkyvyyttä ja sääntelyä kriisien toistumisen ehkäisemiseksi.

Kalevi Sorsa -säätiön finanssikriisin vaikutuksia ja lääkkeitä pohtivan projektin tarkoitus on ollut tuottaa ajatuksia kotimaiseen keskusteluun kansainvälisen rahoitusjärjestelmän kehittämiseksi sekä luonut foorumi taloustutkijoiden, poliittisten ja työmarkkinapäättäjien sekä kansalaisten väliselle vuoropuhelulle. Projekti on toteutettu poliittisesti avarakatseisesti, vaihtoehtoisen, edistyksellisen talouspoliittisen ajattelun kehikossa.

Projektin tavoitteena on myös ollut mahdollistaa Suomelle näkyvä osallistuminen kansainväliseen keskusteluun. Projekti on tuottanut ajatuksia maailmanlaajuisen finanssijärjestelmän kehittämiseksi siihen pohdintaan, jota käydään Sosialistisessa Internationaalissa, Nobel-palkitun taloustieteilijän Joseph Stiglitzin johdolla.

Projekti on lisäksi pyrkinyt tuottamaan aineistoa ja keskustelua, jonka tarkoituksena on ollut lisätä palkansaajien taloustietämystä ja kykyä ymmärtää nykyaikaisen markkinatalouden toimintaa ja siihen liittyviä riskejä.

Lisätietoja:
projektikoordinaattori Antti Alaja
Puh. 040 1952 041

Jaa: Facebook · LinkedIn · Twitter