Rättvis beskattning projektet 2009-2011

· Hildur Boldt

Jaa: Facebook · LinkedIn · Twitter

Kalevi Sorsa -fonden inledde hösten 2008 ett skattepolitiskt forskningsprojekt tillsammans med Löntagarnas forskningsinstitut . Samhällsfunktioner finansieras i Finland huvudsakligen via skatter. Universellt socialskydd samt omfattande och högklassig offentlig service kräver en relativt hög skattesats. Utmaningar är en åldrande befolkning, ett växande servicebehov och ökade inkomstklyftor. För att välfärdssamhällets finansiering skall vara hållbar, är det avgörande att skattesystemet genererar tillräckliga inkomster, är rättvist och legitimt.

I projektet definieras det goda skattesystemets grundläggande principer samt tillämpas ur ett socialdemokratiskt perspektiv. Då de grundläggande principerna definieras betraktas beskattning som både ekonomisk och politisk fråga. Projektet strävar till att konkretisera det goda skattesystemets grunder för förändringen av den finska beskattningens struktur. Utgångspunkten är en tillräcklig skatteinkomst på ett rättvist och nationalekonomiskt effektivt sätt.

I projektets första skede betraktades beskattning brett som en del av socialrättvisa och välfärdssamhällsbygget. Målsättningen var att skissera en helhet som är förutom legitim och solidarisk, även utnyttjar och följer ekonomiska grundprinciper. I projektets andra skede strävade man att finna evidens för hur dessa principer kunde förverkligas i praktiken.

Projektets konklusioner sammanställdes våren 2011 till ett enhetligt förslag för att förnya skattesystemet. Ändamålet var att skapa en stark grund för en relativt omfattande reform av skattesystemet.

Tilläggsinformation av
projektets koordinator Antti Alaja
+358 (0)040 1952 041

 

Jaa: Facebook · LinkedIn · Twitter