Resepti hyvään hoitoon – Universaali ja yhdenvertainen terveydenhuoltojärjestelmä Suomeen -pamfletti

Lääkärit Nelli Nurminen, Lauri Vuorenkoski ja Iiro Karhiaho esittävät pamfletissaan ”Resepti hyvään hoitoon – Universaali ja yhdenvertainen terveydenhuoltojärjestelmä Suomeen” tavoitteet Suomen terveydenhuoltojärjestelmän uudistamiselle ja toimenpiteet tavoitteisiin pääsemiseksi. Esipuheen pamflettiin on kirjoittanut Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin toimitusjohtaja Aki Lindén.

Lue 3.12.2018 julkaistu pamfletti täältä: Resepti hyvään hoitoon -pamfletti

Vuosia käynnissä olleessa sote-uudistuksessa terveyspoliittiset tavoitteet ovat osin jääneet kirjoittajien mukaan alue-, talous- ja elinkeinopolitiikan jalkoihin. Kirjoittajien mukaan Suomen terveydenhuoltojärjestelmä on epätasa-arvoinen ja varsinkin julkinen perusterveydenhuolto on ajautunut ahtaalle. Jonot ovat liian pitkiä ja päivystykset ruuhkaisia. Yhä useampi, jolla on varaa, ottaa yksityisen terveyskuluvakuutuksen.

– Maksamme Suomessa paljon veroja, jotta meillä olisi hyvinvointivaltio. Se ei tarkoita pelkästään kaikista välttämättömintä terveysapua köyhimmille vaan universaalia järjestelmää, jonka kautta jokainen saa ongelmansa hoidettua.

Pamfletissa pidetään välttämättömänä, että Suomen terveydenhuoltojärjestelmän rakenteita hallitusti muokataan. Kirjoittajat esittävät, että terveydenhuollon järjestämisvastuu tulee siirtää paljon nykyistä suuremmille toimijoille ja rahoitusjärjestelmä tulee yksikanavaistaa, jotta terveydenhuoltoon voidaan vaikuttaa kokonaisuutena.

– Myös työterveyshuollossa tapahtuvaa sairaanhoitopalveluiden tuottamista on pystyttävä tarkastelemaan kriittisesti eikä sen tukemiseen julkisista varoista ole perusteita. Lakisääteinen työterveyshuolto sen sijaan on tärkeää ja sitä pitäisi jopa vahvistaa nykyisestä.

Terveyspalveluiden tuottamisessa pamfletin kirjoittajat ovat valmiita täydentämään julkista tuotantoa yksityisillä yrityksillä ja ammatinharjoittajia. Yksityissektori tarvitsee kuitenkin selkeää ohjausta ja sääntelyä.

– Sekä julkisessa että yksityisessä terveydenhuollossa on hyviä ja huonoja piirteitä.  Hyvin toimiva järjestelmä pystyy hyödyntämään molempien hyviä puolia potilaan eduksi.

KIRJOITTAJISTA:

Nelli Nurminen on lääketieteen lisensiaatti ja kirurgiaan erikoistuva lääkäri, jolla on useiden vuosien kokemus järjestötoiminnasta sekä kunta- ja opiskelijapolitiikasta.

Lauri Vuorenkoski on lääketieteen tohtori, joka on töissä Lääkäriliitossa terveyspolitiikan asiantuntijana. Ennen Lääkäriliittoon siirtymistä hän on työskennellyt Stakesissa ja THL:ssä terveydenhuoltoon liittyvissä tutkimus- ja kehittämistehtävissä.

Iiro Karhiaho on järjestöaktiivi ja erikoistuva lääkäri, jolla on laaja-alaista työkokemusta julkisen ja yksityisen terveydenhuollon parista niin erikoissairaanhoidon kuin perusterveydenhuollonkin puolelta. Hän on toiminut mm. Suomen Medisiinariliiton ja Nuorten Lääkärien Yhdistyksen puheenjohtajana.

Jaa: Facebook · LinkedIn · Twitter