Richard G. Wilkinson: Eriarvoisuus, hyvinvointi ja kestävyys

Kalevi Sorsa -säätiöllä oli kunnia saada kesäkuussa vieraakseen Richard G. Wilkinson. Hänen luentonsa Inequality, well-being and sustainability on nyt katsottavissa säätiön YouTube-kanavalla.

Wilkinson tunnetaan parhaiten Kate Pickettin kanssa kirjoittamastaan kirjasta Tasa-arvo ja hyvinvointi (The Spirit Level 2009, suom. 2011). Sen mukaan tasa-arvoisemmat yhteiskunnat menestyvät ja tuottavat vähemmän terveyteen ja hyvinvointiin kohdistuvia ongelmia. Kirjasta on muodostunut eriarvoisuustutkimuksen klassikko, joka on julkaistu yli kahdellakymmenellä kielellä.

Wilkinson puhui luennossaan eriarvoisuuden eri ulottuvuuksista ja siitä, miten eriarvoisuus on yhteydessä muun muassa yhteisöllisyyteen, luottamukseen, yhteiskunnallisiin ennakkoluuloihin ja polarisaatioon, lasten hyvinvointiin, sosiaaliseen liikkuvuuteen, koronakuolemiin, innovatiivisuuteen ja ekologiseen kestävyyteen. Kansainväliset vertailut maiden välillä osoittavat, että käytännössä todella monet yhteiskunnalliset ongelmat ovat sitä suurempia, mitä eriarvoisempi tulonjako on.

Richard G. Wilkinson on epidemiologian professori (emeritus) ja kirjailija. Hänen on perustanut yhdessä Kate Pickettin kanssa The Equality Trustin, jonka tavoitteena on parantaa elämänlaatua Isossa-Britanniassa vähentämällä taloudellista ja sosiaalista eriarvoisuutta. Wilkinson piti luennon etäyhteyden välityksellä, koska ei halunnut ilmastosyistä lentää Suomeen.

Jaa: Facebook · LinkedIn · Twitter