Yhdeksän kuvan kollaasi säätiön vuoden 2021 tapahtumista ja henkilökuvista

Säätiön vuosi 2021 oli menestyksekäs pandemian aiheuttamista rajoitteista huolimatta

Kalevi Sorsa -säätiö on sosialidemokraattiseen arvopohjaan nojaava ajatushautomo, joka tuottaa soveltavaa tutkimustietoa yhteiskunnallisista aiheista. Ruokimme keskustelua siitä, mitä tasavertaisuuden, solidaarisuuden ja demokratian yhdistävä yhteiskuntapolitiikka voisi olla tänään ja tulevaisuudessa. Lähestymistapa on avoin ja ennakkoluuloton, ratkaisukeskeinen ja suuntautuu eteenpäin.

Vuoden 2021 aikana Kalevi Sorsa -säätiö jatkoi vuosille 2019–23 laaditun strategian toteuttamista. Strategiassa määritellyt painopistealueet ovat Eriarvoisuuden vähentäminen, Ihmisen toiminnan vaikutukset maapallolle sekä ulkoministeriön rahoittama hanke Demokratian tukeminen Länsi-Balkanilla – Kehitystä ja sillanrakennusta. Näiden teemojen ohella säätiö toteuttaa muuta yhteiskuntatutkimusta.

Koronapandemian jatkumisella oli vaikutuksia myös säätiön työhön. Tapahtumien järjestäminen oli rajoitusten vuoksi hankalaa ja epävarmaa, minkä vuoksi säätiö toteutti suurimman osan tapahtumistaan verkossa ja etäyhteyksin. Säätiön kesäkoulu pystyttiin kuitenkin järjestämään erikoisjärjestelyin pienryhmissä, ja syksyn aikana järjestettiin kaksi raporttien julkaisutilaisuutta lähitapahtumina.

Myös kansainvälinen yhteistyö on vaikeutunut matkustusrajoitusten johdosta. Pandemiasta huolimatta säätiön toiminta on ollut muuten aktiivista, eikä pandemia ole vaikuttanut esimerkiksi säätiön julkaisuiden määrään.

Säätiön julkaisuista eniten mediahuomiota keräsi huhtikuussa julkaistu alueellista eriarvoisuutta käsittelevä raportti. Raportti mainittiin yhteensä 90 kertaa mediassa. Myös työajan lyhentämiseen, eläinten oikeuksiin, koronakriisin sosiaaliseen velkaan sekä yksinasuvien asemaan liittyvät julkaisut olivat esillä useissa tiedotusvälineissä.

Vaikka vaikuttavuutta on vaikea mitata ja todentaa, systemaattisen media- ja tapahtumaseurannan valossa säätiön näkyvyys on ollut hyvällä tasolla. Vuoden 2021 aikana säätiön julkaisut ja toiminta mainittiin yli 200 kertaa eri tiedotusvälineissä. Mediaesiintymisten lisäksi säätiön työntekijät antoivat haastatteluita tiedotusvälineille ja osallistuivat alustajina ja panelisteina erilaisiin tapahtumiin.

Järjestyksessä toinen Kalevi Sorsa -palkinto myönnettiin joulukuussa akatemiatutkija Timo Miettiselle hänen kirjastaan ”Eurooppa – Poliittisen yhteisön historia”. Palkinnon pitkän aikavälin jatkuminen varmistettiin vuoden lopussa perustamalla palkintorahasto Kansan Sivistysrahastoon. Säätiö ja Kansan Sivistysrahasto myöntävät yhteistyössä 2500 euron arvoisen rahapalkinnon vuosittain yhteiskunnallisesti merkittävälle teolle, joka koskee yhteiskuntatutkimusta, kirjallisuutta tai muuta Kalevi Sorsan elämäntyötä sivuavaa teemaa.

Edellisten vuosien tapaan myös vuonna 2021 säätiössä tapahtui henkilöstövaihdoksia. Vuoden alussa toiminnanjohtajaksi nimitettiin Pauli Rautiainen, tehtävässä aiemmin toimineen Kaisa Vatasen tilalle. Rautiaisen siirryttyä muihin tehtäviin säätiön toiminnanjohtajana aloitti elokuun alussa Mikko Lievonen.

Jelena Simic aloitti säätiön Balkan-hankkeesta vastaavana hankekoordinaattorina, korvaten tehtävää aiemmin hoitaneen Camilla Lohenojan. Hankevastaava Maija Mattila siirtyi toisen työnantajan palvelukseen. Lisäksi säätiössä aloitti uudessa tehtävässä̈ Anna Kuokkanen viestinnän asiantuntijana.

Säätiön perustoiminnot nojaavat opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämään valtionapuun, joka on osoitettu puolueita lähellä olevien ajatuspajojen toimintaan.

Projektikohtaista rahoitusta säätiö sai ulkoministeriön kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyövaroista, Palkansaajasäätiöltä, Tradeka-yhtymältä, Riihi säätiöltä, Kansan Sivistysrahastolta sekä Työväen Opintorahastolta, joille kaikille kuuluu kiitos toiminnan mahdollistamisesta ja kehittämisestä. Kansainvälisistä kumppaneista sekä FEPS että FES ovat osallistuneet yhteisen toiminnan kulujen kattamiseen.

Voit tutustua tarkemmin vuoden 2021 toimintakertomukseen PDF-muodossa.

Jaa: Facebook · LinkedIn · Twitter