Säätiössä käynnistetty Työllistäjät-hanke

Kalevi Sorsa -säätiön Työllistäjät-hanke pureutuu pienyrittäjien ja itsensätyöllistäjien eli yksinyrittäjien, ammatinharjoittajien, freelancereiden ja apurahansaajien asioihin Suomessa. Hankkeen tavoitteena on kerätä tutkimustietoa, kuunnella työllistäjien ääntä ja nostaa esiin tulevia teemoja julkiseen keskusteluun.

Kalevi Sorsa -säätiön Työllistäjät-hanke pureutuu pienyrittäjien  ja itsensätyöllistäjien eli yksinyrittäjien, ammatinharjoittajien, freelancereiden ja apurahansaajien asioihin Suomessa. Tämän työllistävän ryhmän ääni on jäänyt yhteiskunnassa pienemmälle huomiolle kuin järjestäytyneiden palkansaajien tai työnantajien. Hankkeen tavoitteena on kerätä tietoa, kuunnella työllistäjien ääntä ja nostaa esiin tulevia teemoja julkiseen keskusteluun. Tavoitteena on huomioida yritysten kasvun edellytysten lisäksi yrittäjien tarvitsemaa sosiaaliturvaa.

Mikroyrityksiksi lasketaan yritykset, jotka työllistävät alle 10 henkilöä ja jonka liikevaihto tai taseen loppusumma ei ylitä 2 miljoonaa euroa. Vuonna 2012 noin 94% Suomen yrityksistä oli mikroyrityksiä. Yhteensä nämä yritykset työllistävät noin 405 000 henkilöä, joka vastaa 27,5% työvoimasta. Yritysten yhteenlasketusta liikevaihdosta mikroyritykset tuottavat noin 17%.

Itsensätyöllistäjien määrä on Suomessa kasvanut 2000-luvulla. Vuonna 2013 he muodostivat noin 6% Suomen työllisistä, eli heitä oli noin 152 000 henkilöä. Valtaosalla heistä on vahva innostus työhönsä ja noin 75% haluaa tehdä töitä yrittäjänä tai yrittäjämäisesti työskentelemällä. Keskeiset ongelmat koskevat neuvotteluaseman heikkoutta suhteessa toimeksiantajiin, sosiaaliturvajärjestelmän vaikeaselkoisuutta ja jäykkyyttä vaihtelevien tulojen suhteen. Monilla toimeentulon taso on palkansaajia alhaisempi ja toimeentulo saattaa olla epäsäännöllistä ja koostua tilkkutäkkimäisesti useasta eri lähteestä.

Itsensätyöllistäjien joukko on hyvin heterogeeninen, suurimmalla osalla itsensätyöllistäjiä asiat ovat hyvin ja he ovat asemassaan omasta halustaan tai houkuttelevan tilaisuuden innostamina. Kuitenkin noin 20% itsensätyöllistäjistä, tai 30 000 henkilöä, ovat ajautuneet itsensätyöllistäjiksi olosuhteiden pakosta ja työskentelisivät mieluummin palkansaajina. Varsinainen näennäisyrittäjyys, jossa toimeksiantaja kiertää sosiaalimaksut teettämällä palkansaajanomaisen työn yrittäjällä koskee noin 1-4% itsensätyöllistäjistä.

Lisätietoja:
Projektitutkija Samuli Sinisalo, puh. 040 7050 398.

 

 

Jaa: Facebook · LinkedIn · Twitter