Selvitys: Verot maksukyvyn mukaan?

· Hildur Boldt

Jaa: Facebook · LinkedIn · Twitter

Verot maksukyvyn mukaan? -selvityksessä tutkija Tuomas Matikka tarkastelee Kokoomuksen, Keskustan ja Sdp:n eduskuntavaalien 2011 alla tekemien verouudistusehdotusten vaikutusta tulonjakoon. Selvitys kattaa sekä välittömän että välillisen verotuksen muutosten vaikutukset, pois lukien verovähennykset.  

Verot maksukyvyn mukaan? (pdf)

Tutkimuksen mukaan Kokoomuksen ehdotuksessa pienituloiset maksavat suhteellisesti hyvätuloisia suuremman osan kerätyistä lisäverotuloista. Puolueen ehdotus pienentää välittömän verotuksen avulla kerättävää verotuloa ja kasvattaa keskimääräistä käytettävissä olevaa tuloa. Käytettävissä oleva tulo kasvaa Kokoomuksen mallissa kaikkein eniten ylemmässä keskiluokassa. Arvonlisäverokantojen kahden prosenttiyksikön korotus pienentää alimman kymmenyksen käytettävissä olevia tuloja yli 1,4 prosenttia. Kokoomuksen verouudistusehdotus on siten selkeän regressiivinen.

Keskustan muutosehdotus vähentäisi melko tasaisesti kaikkien tulonluokkien käytettävissä olevia tuloja. Keskustan mallissa ylimmän ja alimman tulodesiilin käytettävissä olevat tulot kuitenkin laskisivat hieman enemmän kuin muissa tuloluokissa.

SDP:n ehdotus pienentää suhteellisesti eniten suurituloisten käytettävissä olevia tuloja, sillä pääoma- ja osinkotulon verotukseen ehdotetut korotukset ja pääomatulon veropohjan laajennukset kohdistuvat ennen kaikkea tulojakauman yläpäähän. SDP:n mallissa pieni- ja keskituloisten käytettävissä olevat tulot eivät käytännössä pienene lainkaan. SDP:n ehdotus on nykyiseen verojärjestelmään verrattuna selvästi progressiivinen.

 

Selvitys julkistettiin 6.4.2011 eduskunnan kansalaisinfossa.

 

Jaa: Facebook · LinkedIn · Twitter