7.9.2013 Seminaareja pohjoismaisesta mallista Työväenliike. Nyt! -tapahtumassa Tampereella

Tampereen Työväentalon juhlasali Konsussa (Hämeenpuisto 28) järjestettiin 7.9. kolme seminaaria pohjoismaisesta mallista osana Työväenliike. Nyt -tapahtumaa.

10.30-11.30 Forssasta 2000-luvulle: Työväenliikkeen pitkät kaaret

Työväenliike järjestäytyi 1900-luvun alun Suomessa paitsi poliittisena puolueena myös ammattiyhdistys-, osuustoiminta- ja sivistysliikkeenä. Itä-Suomen yliopiston professori Maria Lähteenmäki sekä Helsingin yliopiston dosentit Tapio Bergholm ja Mikko Majander keskustelivat, miten tavoitteet ovat vuosikymmenten saatossa toteutuneet näillä eri sektoreilla. Kuinka kantoi Forssan ohjelman perintö ja henki, entä aatteelliset tarkistukset ja uudet avaukset? Onko historiasta ammennettavaa tämän päivän ja tulevaisuuden keskeisiin kysymyksiin, vai onko työväenliike suurten saavutustensa vanki? Tilaisuuden juonsi Seppo Turkka TSL:stä.

11.45-13.00 Pohjoismainen malli Suomessa 2030

Pohjoismaisen mallin tilaa Suomessa käsittelevä seminaari liittyy Pohjolan työväenliikkeen yhteiseen NordMod 2030 -tutkimusprojektiin, jossa pohditaan pohjoismaisen mallin haasteita, kestävyyttä ja muutostarpeita keskipitkällä aikavälillä.

Tampereen yliopiston sosiologian professori Antti Saloniemi esitteli pohjoismaisen mallin tilaa Suomessa ja siihen vaikuttaneita kansallisia ja kansainvälisiä kehitystrendejä. Keskustelemassa olivat SAK:n puheenjohtaja Lauri Lyly ja SDP:n puheenjohtaja Jutta Urpilainen. Tilaisuuden juonsi Tampereen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Sanna Marin (sd.)

14.00-16.00 Nordic Model – The Way Ahead

Päivän kolmannessa seminaarissa pohdittiin pohjoismaisen mallin tulevaisuutta Suomea laajemmin. Miten laajoihin hyvinvointipalveluihin ja järjestäytyneisiin työmarkkinoihin perustuva yhteiskuntamalli selviää tilanteessa, jossa siihen kohdistuu huomattavia ulkoisia ja sisäisiä paineita? Tällaisia ovat esimerkiksi globaali kilpailu ja ilmastonmuutos sekä toisaalta väestön ikääntymisen kaltaiset sisäiset tekijät.

Yhteispohjoismaisen tutkimushankkeen raporttien pohjalta käytiin keskustelua pohjoismaisten mallien tulevaisuuden näkymistä ja strategioista, muun muassa miten mallit selviävät kriisistä sekä väestönmuutoksen ja rahoituksen haasteista. Alustajina olivat työelämä- ja hyvinvointitutkijat Jon Erik Dølvik ja Tone Fløtten sekä opetusministerin valtiosihteeri Pilvi Torsti ja professori Pauli Kettunen. Alustukset pidettiin englanniksi.

Jon Erik Dølvik: The Nordic models: the demographic and financial challenges to the welfare state

Tone Fløtten: The demographic and financial challenges to the welfare state

Pauli Kettunen: Nordic Model – The Way Ahead

Järjestäjät: Kalevi Sorsa -säätiö, SAK, SDP ja TSL.

Jaa: Facebook · LinkedIn · Twitter