Seminar: Change of Work and Solutions to Societal Inequality

[This seminar has ended. See materials below.]

Time: Thursday, 15 June 2017 at 4.00 pm (-5.30 pm)

Place: Musiikkitalo, Terassilämpiö, Mannerheimintie 13 A, 00100 Helsinki

The landscape of work is changing. Mobile technologies, digitalization and globalization have not only caused technological unemployment, but they have also created new forms of employment. Policy decisions have not followed the development, leaving some people without proper social security.

Universal Basic Income (UBI) and job guarantee have been mentioned as possible policy solutions to the change. What presumptions do they entail, and what are their implications? What is the best way to tackle societal inequality? How would a comprehensive solution look like in the age of intensive technological change?

These questions are addressed in the seminar “Change of Work and Solutions to Societal Inequality”, organized by Kalevi Sorsa Foundation. The seminar is open to public and free of charge, welcome!

Speakers:

Editor-in-Chief Dr. Henning Meyer, Social Europe Journal  [Presentation in pdf]

Director Paula Laine, Sitra [Presentation in pdf]

Doctoral Candidate Ville-Veikko Pulkka, University of Helsinki [Presentation in pdf]

*******************************************************************************************************************************

Seminaari: Työelämän murros ja ratkaisuvaihtoehdot sosiaaliseen epätasa-arvoon

[Seminaari on päättynyt. Materiaalit löytyvät alla olevista linkeistä.]

Aika: torstai 15.6. klo 16.00 (-17.30)

Paikka: Musiikkitalo, Terassilämpiö, Mannerheimintie 13A, 00100 Helsinki

Työelämä muuttuu. Teknologia, digitalisaatio ja globalisaatio ovat aiheuttaneet paitsi teknologista työttömyyttä, myös synnyttäneet työn uusia muotoja. Poliittinen päätöksenteko ei ole seurannut muutosta, jättäen monet ihmiset ilman riittävää sosiaaliturvaa.

Perustuloa ja työtakuuta on esitetty ratkaisuiksi tähän ongelmaan. Mutta mitä oletuksia niihin sisältyy ja mitä seurauksia niiden käyttöönotolla olisi? Mikä avuksi yhteiskunnalliseen epätasa-arvoon?

Näihin kysymyksiin pureudutaan Kalevi Sorsa -säätiön seminaarissa ”Change of Work and Solutions to Societal Inequality”. Seminaari on englanninkielinen ja yleisölle avoin, tervetuloa!

Puhujat:

Henning Meyer (PhD), Social Europen päätoimittaja [Esitys pdf-formaatissa]

Johtaja Paula Laine, Sitra [Esitys pdf-formaatissa]

Väitöskirjatutkija Ville-Veikko Pulkka, Helsingin yliopisto [Esitys pdf-formaatissa]

 

Jaa: Facebook · LinkedIn · Twitter