Siirtyykö demokratia verkkoon?

Internetin uskotaan muuttavan demokraattisia toimintatapoja ja mahdollistavan ihmisten aktiivisemman osallistumisen. Projektitutkija Merja Jutila Roon korostaa, että teknologian olemassaolo ei tule automaattisesti korjaamaan poliittiseen osallistumattomuuteen liittyviä ongelmia, luottamuksen puutetta tai kokemusta siitä, että omalla osallistumisella ei ole merkitystä.

Internetin uskotaan muuttavan demokraattisia toimintatapoja ja mahdollistavan ihmisten aktiivisemman osallistumisen. Optimistisimmat ovat maalailleet uusista teknologioista keinoa, joka mahdollistaa demokraattisen päätöksenteon siirtymisen verkkoon.

Selvityksessään nettiäänestyksen ja verkkodemokratian mahdollisuuksista projektitutkija Merja Jutila Roon korostaa, että teknologian olemassaolo ei tule automaattisesti korjaamaan poliittiseen osallistumattomuuteen liittyviä ongelmia, luottamuksen puutetta tai kokemusta siitä, että omalla osallistumisella ei ole merkitystä.

Kansalaiset, jotka kokevat, että heidän äänensä on samantekevä vaalien lopputuloksen kannalta tai merkityksetön harjoitetun politiikan suhteen, eivät äänestä, vaikka osallistumistapoja lisättäisiinkin. Nettiäänestämisestä todennäköisesti innostuisivat ne, jotka ovat jo valmiiksi kiinnostuneita politiikasta ja osallistuvat aktiivisesti.

Äänestystapoja on kuitenkin hyvä monipuolistaa, ja nettiäänestäminen on tulevaisuudessa todennäköisesti normaali käytäntö. Suurin hyöty nettiäänestämisestä on äänestämisen helppous, kun äänestäminen ei enää ole sidottu aikaan eikä paikkaan. Jutila Roonin mukaan nettiäänestyksen vaikein ongelma on varmistaa, että valvomattomissa olosuhteissa äänioikeutettu on äänestänyt itse ja vailla painostusta.

Nettiäänestyksen käyttöönotto vaatii uuden sähköisen tunnistamisen järjestelmän valmistumista sekä nettiyhteyksien parantamista koko maassa. Netissä osallistumista kehitettäessä on myös muistettava, että kaikilla ei ole varaa hankkia tarvittavia laitteita tai nettiyhteyttä kotiin. Kaikilla ei myöskään ole vaadittavia taitoja. Erityisesti kaikkein vanhempien kohdalla internetin käytössä voi olla hankaluuksia. Nettiäänestäminen tuleekin olemaan erityisesti nuorempien sukupolvien tapa osallistua vaaleihin.

Virossa nettiäänestys on käytössä kaikissa vaaleissa. Useissa Euroopan maissa nettiäänestyskokeiluista on luovuttu muun muassa puutteellisen tietoturvan vuoksi. Nettiäänestys voidaan ottaa Suomessa käyttöön yleisissä vaaleissa, kun on varmuus siitä, että vaalisalaisuuden säilyminen sekä järjestelmän tietoturva pystytään takaamaan. Nettiäänestämistä tulee ajatella enemmän täydentävänä kuin korvaavana vaaleihin osallistumisen tapana.

Lue PDF

Lue Issuun kautta

Jaa: Facebook · LinkedIn · Twitter