Sosialidemokratia 2020-luvulla

Sosialidemokratian hiipumista niin Suomessa kuin maailmallakin on ennustettu useaan otteeseen, mutta ennusteet ovat osoittautuneet kerta toisensa jälkeen vääriksi. Kalevi Sorsa -säätiön kirjoituskokoelmassa kuusi nuoremman polven kansanedustajaa, kuntapäättäjää ja järjestöaktiivia käsittelee sosialidemokratian suuntaa tällä vuosikymmenellä. Epävarmoista tulevaisuudenkuvista huolimatta kirjoittajia yhdistää usko edistyksellisen politiikan mahdollisuuksiin ratkaista suuria yhteiskunnallisia ongelmia.

Kuluvan vuosikymmenen alku on ollut kriisien aikaa: maailmanlaajuinen pandemia, Ukrainan sota ja taustalla etenevä ilmastonmuutos hallitsevat julkista keskustelua. Kalevi Sorsa -säätiön kirjoituskokoelma ”Sosialidemokratia 2020-luvulla: Näkemyksiä edistyksellisestä politiikasta” kokoaa yhteen uutta ajattelua suomalaisen yhteiskunnan vahvuuksista, heikkouksista ja kehittämisestä mullistusten aikakaudella.

Julkaisun toimittaneet Mikko Lievonen ja Otto Köngäs korostavat sosialidemokratian ideologista uudistumiskykyä. ”Jotta sosialidemokratialla on liikevoimaa ja relevanssia, sen on kyettävä uusiutumaan ja haastamaan alati muuttuvissa olosuhteissa. Aate on kompassi, jonka on oltava käyttökelpoinen maastosta riippumatta”, toteaa Köngäs teoksen johtopäätöksissä.

Sisällys:
1. Mikko Lievonen: Johdanto
2. Eveliina Heinäluoma: Sosialidemokraattien turvallisuusajattelu murroksessa
3. Johan Kvarnström: Oikeudenmukaisesti vihreä onkin punaista
4. Pinja Perholehto: Miksi meritokratia on huono lähtökohta sosialidemokratialle
5. Yannick Lahti: Jäähyväiset sosialidemokratialle?
6. Anni Koivisto: Alueellinen oikeuden­mukaisuus sosialidemokraattisen ideologian ytimessä
7. Santeri Kupiainen: 2020-luvulla hyvinvointivaltiomme on vastattava sekä teknologian että ympäristön asettamiin haasteisiin
8. Otto Köngäs: Johtopäätökset

Julkaisu kokonaisuudessaan PDF-muodossa.

LISÄTIETOJA:

Mikko Lievonen,
toiminnanjohtaja, Kalevi Sorsa -säätiö,
mikko.lievonen@sorsafoundation.fi,
050 380 1432

Jaa: Facebook · LinkedIn · Twitter