Tapahtumat (ruots.)

Hälsovård – rättighet eller konsumtionsvara?


Kalevi Sorsa -säätiö | 27.08.2012

Tillräcklig hälsovård är en grundlagsenlig rättighet. Men hälsovårdsservice behandlas ofta som en produkt man köper på en marknad. I seminariet diskuteras förändringen som skett i hälsovårdens natur, dess betydelse för individen samt i praktiken ur jämställdhets- och demokratiperspektiv. Social- och hälsovårdsministeriets fd. överdirektör Kimmo Leppo, docent Eeva Ollila samt Sveriges Folkhälsoinstituts fd. generalsekreterare Gunnar Ågren…

LÄS MER

Hållbar utveckling i Östersjöområdet


Kalevi Sorsa -säätiö | 27.08.2012

Samarbetet mellan Finland och Sverige, och hela det nordiska samarbetet, förankras allt mer i det europeiska ramverket, men likaså allt mer i Östersjöområdets politiska och ekonomiska miljö. Vilka är utmaningarna och möjligheterna i Östersjöområdet ur miljö-, energi-, ekonomisk och säkerhetspolitisk synvinkel? Finns det en gemensam syn och politisk vilja för ett aktivt samarbete i Finland…

LÄS MER

När Kina vaknar…


Kalevi Sorsa -säätiö | 27.08.2012

När Kina vaknar…, är inte längre ett framtidsscenario. Utvecklingen i Kina påverkar alla nordiska länder. Vilka är utvecklingstrenderna i Kina gällande internationell politik, mänskliga rättigheter, miljöpolitiken? Och framförallt, hur bör de nordiska länderna förhålla sig till utvecklingen? Danmarks socialdemokraters f.d. ordförande, stortingsledamot och utrikespolitiska talesman Mogens Lykketoft , FFC:s chef för internationella ärenden Marjaana Valkonen…

LÄS MER

En modell av Norden? Välfärdssamhället i globaliseringens tidevarv


Kalevi Sorsa -säätiö | 27.08.2012

Juho Saari , dosent i socialpolitik, Urban Lundberg , forskare vid Instuitutet för framtidsstudier vid Stockholmsuniversitet samt finansminister Eero Heinäluoma inledde om välfärdsstatens framtid. Astrid Gartz var moderator. Juho Saari: Klarar den finska modellen framtidens utmaningar? Urban Lundberg: Den nordiska modellen – historia eller framtid? Eero Heinäluoma: Välfärdsstatens alternativ?  

LÄS MER