En modell av Norden? Välfärdssamhället i globaliseringens tidevarv


Kalevi Sorsa -säätiö | 27.08.2012

Juho Saari , dosent i socialpolitik, Urban Lundberg , forskare vid Instuitutet för framtidsstudier vid Stockholmsuniversitet samt finansminister Eero Heinäluoma inledde om välfärdsstatens framtid. Astrid Gartz var moderator.

Juho Saari: Klarar den finska modellen framtidens utmaningar?

Urban Lundberg: Den nordiska modellen – historia eller framtid?

Eero Heinäluoma: Välfärdsstatens alternativ?

 


Kommentit

Kalevi Sorsa -säätiö