Länkar till tidningar

Kirjoittaja Hildur Boldt Hildur Boldt

Här är samlat länkar till socialdemokratiska tidningar.

Aktuellt i Politiken är Sveriges Socialdemokratiska Arbetarepartis medlemstidning, som innehåller förutom nyheter ur socialdemokratiskt perspektiv även samhällelig diskussion.
www.aip.nu

Dissent Magazine är amerikansk vänstertidning, som behandlar samhälle och politik i USA och Europa. 
www.dissentmagazine.org

New Left Review är den s.k. nya vänsterns ledande engelskspråkiga publikation, som grundades 1960. Ämnena varierar från internationell politik och den globala ekonomin till nya samhälleliga rörelser, samhällsteori, historia och filosofi.
www.newleftreview.net

New Statesman är en traditionsrik vänsterpublikation i Storbritannien.
www.newstatesman.com

Prospect är en progressiv engelsk publikation, som innehåller bred samhällelig diskussion.
www.prospect-magazine.co.uk

Social Europe är en engelskspråkig elektronisk tidskrift som ger socialdemokrater i alla Europas länder en möjlighet till diskussion och utbyte av idéer. 
www.social-europe.eu