Tasavertaiseen yhteiskuntaan

Suomalaiset ovat tavoitelleet tasa-arvoista ja oikeudenmukaista yhteiskuntaa, joka perustuu kansalaisten keskinäiselle yhteisvastuulle. Tähän suuntaan onkin edetty vuosikymmenten ajan, mutta positiivinen kehitystrendi näyttää monella sektorilla kääntyneen huonompaan suuntaan. Tulo- ja terveyserojen kasvu, köyhyyden tai toisaalta koulutuksen periytyminen ovat kaikki signaaleja siitä, että sisäinen solidaarisuus ja sosiaalinen kierto ei ole Suomessa enää entisensä.

Yhteiskuntaa syövät erilaiset jakolinjat, joista syvenevät sosioekonomiset kuilut ovat edelleen tärkeimpiä mutta eivät ainoita. Kokonaisuutta nakertavat myös jyrkentyvät asenteet työmarkkinasuhteissa, kaupunkikeskusten ja maakuntien välillä sekä etninen, kielellinen ja uskonnollinen monikulttuurisuus, jonka kasvuun tulee varautua.

Erilaiset jakolinjat lisäävät konfliktiherkkyyttä, mikä on näkynyt maailmalla arabikevään ja Ukrainan levottomuuksien kaltaisina vanhan vallan kaatamiseen tähtäävinä levottomuuksina. Suomessa vastaavaa kuohuntaa pienemmässä mittakaavassa on löydettävissä itsenäisyyspäivän ”kiakkovierasjuhlista”, joissa sekalainen joukko osoitti mieltään hallitsevaa eliittiä vastaan. Osa tempaukseen osallistuneista puhui avoimesti luokkasodasta.

Kyse ei ole kuitenkaan ainoastaan hyvinvoinnista, yhteiskunnan eheydestä, turvallisuudesta tai taloudesta. Jakolinjojen syvyys liittyy vahvasti käsityksiimme oikeudenmukaisuudesta. Mahdollisuuksien tasa-arvo on yksi harvoista oikeudenmukaisen yhteiskunnan piirteistä, jonka kaikki Suomen merkittävät poliittiset liikkeet ovat ottaneet tavoitteekseen. Sosiaalinen liikkuvuus on puolestaan keskeinen mahdollisuuksien tasa-arvosta kertova indikaattori.

Hankkeessa seurataan kehitystä ja haetaan keinoja, joilla huolestuttavat trendit saataisiin katkaistua ja suunta käännetyksi jälleen positiiviseksi. Ihanteena tulee edelleen pitää, että ihmiset pystyvät elämään täyteen potentiaaliinsa riippumatta syntymätaustastaan. Materiaalisen hyvinvoinnin lisäksi kyse on esimerkiksi myös kyvystä nauttia sivistyksen monipuolisista mahdollisuuksista.

Lisätietoja:

Tasavertaiseen yhteiskuntaan -hankkeen blogit ja julkaisut

Hankkeen tapahtumat

NordMod2030

Jaa: Facebook · LinkedIn · Twitter