Tehoja vai kuluja markkinoilta?

Ekonomisti Joonas Rahkolan laatima Tehoja vai kuluja markkinoilta? Analyysi palvelujen tuotannosta tuo Kalevi Sorsa -säätiön Hyvät palvelut -projektissa aiemmin esitettyjen politiikkasuositusten tueksi taloudelliset argumentit.

Palvelut edistävät taloudellista tehokkuutta ja takaavat kaikille kansalaisille tasa-arvoiset mahdollisuudet tyydyttää perustarpeitaan markkinoiden ulkopuolella. Ne ovat myös tärkeä osa tulojen uudelleenjakostrategiaa.

Sosiaali- ja terveyspalveluita on uudistettava niiden yhteiskunnallisia päämääriä kunnioittaen. Teoksessa Rahkola selvittää, miksi markkinamekanismeista vapaa, kollektiiviseen rahoitukseen perustuva julkinen sektori voi tuottaa laadukkaampia palveluita edullisemmin kuin yksityinen sektori.

Jaa: Facebook · LinkedIn · Twitter