Tiina Nieminen luentosalin edessä pitämässä luentoa

Tiina Nieminen: Miten luonnon monimuotoisuus turvataan?

Kalevi Sorsa -säätiö järjesti toukokuussa nuorille Reilun siirtymän retriitin, jossa asiantuntijat pitivät oikeudenmukaiseen siirtymään liittyviä puheenvuoroja. Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Tiina Nieminen puhui tilaisuudessa monimuotoisuuden tilasta ja tavoitteista monimuotoisuuden turvaamiseksi. Niemisen esityksen voi nyt katsoa säätiön Youtube-kanavalta.

Ihmisen toiminta heikentää biodiversiteettiä. Esimerkiksi metsäteollisuus ja maatalous vähentävät lajikirjoa. Maaympäristöistä 75 % on voimakkaasti muuttuneita ihmisen muokkaamisen seurauksena ja esimerkiksi kosteikosta 85 % on hävitetty kokonaan. Rannikolla luontaisten ekosysteemien väheneminen lisää tulvariskiä 100–300 miljoonan ihmisen asuttamilla alueilla, ja voi johtaa pakolaisuuden kasvuun. Ainakin 680 selkärankaista eliölajia on ajautunut sukupuuttoon vuoden 1500 jälkeen.

Biodiversiteetti on kuitenkin elämä ehto maapallolla ja tuottaa ihmisille korvaamattomia ”palveluja” ravinnosta ja ilmakehän hapesta lähtien. Myös esimerkiksi veden puhdistuminen ja ravinteiden kierto eli muun muassa maatuminen nojaavat lajien kirjoon.

Muun muassa YK:lla ja EU:lla on säädöksiä ja tavoitteita luontokadon pysäyttämiseksi. Nykyiset mittarit painottuvat kuitenkin vahvasti suojeltujen lajien ja luontotyyppien turvaamisen mittaamiseen – ekosysteemin toiminta jää toistaiseksi arvioiden ulkopuolelle. Tarvitaan mittareiden kehittämistä myös ”tavallisen” luonnon säästämisestä koituville luontoarvoille, esimerkiksi rakentamisen vaikutuksia arvioitaessa. Suomessa tarvitaan läpileikkaavampaa sääntelyä, joka huomioisi biodiversiteetin suojelemisen kaikessa ihmisen toiminnassa.

Katso koko luento (35 minuuttia) ja keskustelu säätiön YouTube-kanavalla.

Jaa: Facebook · LinkedIn · Twitter