Tutkimus- ja politiikkapäivä: Valta kuuluu kansalle. Eurooppalaisen demokratian tulevaisuus.

Tutkimus- ja politiikkapäivän tarkastelun kohteena oli tänä vuonna kansanvallan toteutuminen ja vahvistaminen Euroopassa. Kansan valtaa – tai sen puutetta – lähestyttiin kansalaisuuden ja EU:n legitimiteetin, markkina- ja yritysvallan, demokratisoitumisen ja demokratiatuen sekä edustuksellisen ja suoran demokratian mahdollisuuksien kautta.

Tutkimus- ja politiikkapäivän tarkastelun kohteena oli tänä vuonna kansanvallan toteutuminen ja vahvistaminen Euroopassa. Kansan valtaa – tai sen puutetta – lähestyttiin kansalaisuuden ja EU:n legitimiteetin, markkina- ja yritysvallan, demokratisoitumisen ja demokratiatuen sekä edustuksellisen ja suoran demokratian mahdollisuuksien kautta.

Ohjelma

8.30-9.00       Ilmoittautuminen ja kahvi

9.00-9.15       Tervetuloa ja avaus

Mikko Majander, Kalevi Sorsa –säätiön toiminnanjohtaja
Jutta Urpilainen, valtiovarainministeri ja SDP:n puheenjohtaja

9.15–10.30    Vahvempi kansalainen – demokraattisempi EU?

EU:ssa vietetään Euroopan kansalaisen teemavuotta ja valmistaudutaan Euroopan parlamentin vaaleihin. Samalla yli puolet EU-kansalaisista kokee EU:n enemmän epädemokraattiseksi kuin demokraattiseksi, komission toimivaltaa on kasvatettu ja suuria talouspoliittisia päätöksiä on tehty ohi Euroopan parlamentin ja demokratia on koetuksella myös EU:n jäsenmaissa. Miten kansalaisuutta ja EU:n legitimiteettiä voidaan vahvistaa? Saadaanko demokratiavaje kurottua umpeen uusilla rakenteilla tai politiikalla?

KATSO VIDEO täältä.

Prof. Bruno Liebhaberg, varapuheenjohtaja ja tieteellisen neuvoston puheenjohtaja, Foundation for European Progressive Studies (FEPS)
Kommentti: Kimmo Elo, yliopistonlehtori, Turun yliopiston Politiikan tutkimuksen laitos

10.45–12.15  Demokratia vaarassa: markkina- ja yritysvallan nousu Keskustelussa uusliberalismista viitataan usein markkinoihin ja valtioon. Joidenkin talous- ja yhteiskuntatieteilijöiden mukaan uusliberalismi on kuitenkin myös johtanut suurten yritysten ja niiden suhteettomaan vaikutusvallan kasvuun. Kuinka vaikutusvaltaisia suuret yritykset ovat politiikassa? Minkälaisen haasteen yritysvalta asettaa eurooppalaiselle demokratialle? Mitä voidaan tehdä ylikorostuneen yritysvallan hillitsemiseksi?

KATSO VIDEO täältä.

Susan George, yhteiskuntatieteilijä-aktivisti, Transnational Institutin puheenjohtaja  Kommentti: Teivo Teivainen, maailmanpolitiikan professori, Helsingin yliopisto

12.15-13.15   Lounastauko

13.15-13.45   Demokratian tila ja tulevaisuus
Presidentti Tarja Halonen

KATSO VIDEO täältä.

13.45-15.00   Mikä demokratia? Eurooppalaisen demokratiatuen periaatteet ja käytännöt

Demokratian tukeminen on finanssikriisistä huolimatta vahvasti eurooppalaisella agendalla. Historialliset arabikevään kansannousut ovat vahvistaneet uskoa demokratian kysynnälle. Euroopan lähialueilla on kuitenkin omat haasteensa demokratian juurruttamiseksi, joiden käsittely tuo esiin perustavanlaatuisia kysymyksiä demokratiatuen näkökulmista, periaatteista ja käytännöistä. Mitkä ovat EU:n lähialueen demokratisoitumisen näkymät? Miten EU tukee lähialueidensa demokratisoitumista ja millaista demokratiaa tavoitellaan? Miten toimintaa pitäisi muuttaa että se paremmin vastaisi kohdemaiden tarpeisiin?

KATSO VIDEO täältä.

Ingrid Wetterqvist, demokratiatuen neuvonantaja, Euroopan ulkosuhdehallinto
Milja Kurki, kansainvälisten suhteiden professori, Aberystwythin yliopisto
Moderaattorina suurlähettiläs Kari Karanko (eläkkeellä)

15.00-15.30   Kahvitauko

15.30-16.45   Paneelikeskustelu: Edustuksellista vai suoraa demokratiaa? Äänestysaktiivisuus eduskuntavaaleissa on pitkään ollut lasku-uralla. Euroopan parlamentin vaaleissa äänesti vain vähän yli 40 prosenttia äänioikeutetuista. Hiipuuko edustuksellisen demokratian legitimiteetti äänestysaktiivisuuden laskun myötä? Onko suorasta demokratiasta sen tueksi tai peräti korvaajaksi? Mikä on puolueiden ja kansanäänestysten sija kansalaisaloitteiden ja nettidemokratian Suomessa?

Tuija Brax, kansanedustaja, Vihreät
Pertti Paasio, ent. kansanedustaja, ministeri ja meppi
Jenni Rinne,
tohtorikoulutettava, Helsingin yliopisto
Eero Vainio, varapuheenjohtaja, SDP

Paneelia johti Kalevi Sorsa -säätiön toiminnanjohtaja Mikko Majander.

KATSO VIDEO täältä.

16.45–17.00  Seminaarin päätös

Alustajien esittelyt

Jaa: Facebook · LinkedIn · Twitter